"christian-democrat" translation into Swedish

EN

"christian-democrat" in Swedish

EN

christian-democrat {noun}

volume_up
christian-democrat
As a Swedish Christian Democrat, I object to that development.
Den utvecklingen vänder jag mig som svensk kristdemokrat emot.
- (SV) As a Swedish Christian Democrat, I have voted against this report.
Som svensk kristdemokrat har jag röstat mot detta betänkande.
Mr Poettering, what is the difference between a Christian Democrat and a European Democrat?
Herr Poettering, vad är det för skillnad mellan en kristdemokrat och en Europademokrat?

Similar translations for "christian-democrat" in Swedish

Christian adjective
Democrat noun
Swedish

Context sentences for "christian-democrat" in Swedish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishI particularly direct this appeal to the Christian Democrat Members in this House.
Jag riktar särskilt denna vädjan till de kristdemokratiska ledamöterna i parlamentet.
EnglishAs a Conservative Christian Democrat, I stand as a witness against this.
Bara ett sista ord när det gäller idén om gränsöverskridande europeiska partier.
EnglishEurope was built by means of a Christian Democrat-Socialist consensus.
Förut fanns en kristdemokratisk-socialistisk samstämmighet som byggde detta Europa.
EnglishMrs Van der Laan, my sentiments are shared by many other women in the Christian-Democrat group.
Fru Van der Laan, detta gör jag liksom många andra kvinnor i den kristdemokratiska gruppen.
EnglishLess than a minute later the Christian Democrat Nicole Fontaine appears.
Mindre än en minut senare dyker kristdemokraten Fontaine upp.
EnglishYet, like the Christian Democrat Group, we have the gravest objection to the eight day period.
Men vi har precis som den kristdemokratiska gruppen svårt att acceptera tidsgränsen på åtta dagar.
EnglishThis statement is particularly significant to us because it comes from a leading Christian Democrat.
Kanske ni kan bidra till denna diskussion även i andra länder.
EnglishI have to admit that our rapporteur, the German Christian Democrat Elmar Brok, does not mince his words.
- Jag måste medge att vår föredragande, den tyske kristdemokraten Elmar Brok, talar i klartext.
EnglishLastly, I would urge all Christian-Democrat Members to endorse this report by my Socialist colleague.
Slutligen yrkar jag på att alla kristdemokrater skall stödja detta betänkande av min socialistiska kollega.
English(EL) I have to admit that our rapporteur, the German Christian Democrat Elmar Brok, does not mince his words.
(EL) - Jag måste medge att vår föredragande, den tyske kristdemokraten Elmar Brok, talar i klartext.
EnglishThis equally applies to my own Christian Democrat group.
Detta gäller också min egen kristdemokratiska grupp.
EnglishIf I may be frank, that is an example to many, and not just to Christian Democrat Heads of Government.
Uppriktigt sagt är detta ett gott exempel för många, och inte bara för de kristdemokratiska regeringscheferna.
EnglishOur Christian Democrat friends should agree on this, even if it involves non-enforceable rights.
Våra kristdemokratiska vänner bör samtycka till detta, även om det omfattar rättigheter som inte kan tvingas igenom.
EnglishAll the main Christian Democrat parties support it.
Alla de stora kristdemokratiska partierna stöder det.
English. - (FR) I voted against this report, presented by the French Christian Democrat, Mr Vatanen.
skriftlig. - (FR) Jag röstade mot det här betänkandet, som lagts fram av den franska kristdemokraten Ari Vatanen.
EnglishThey are neither Christian Democrat nor Socialist.
De är varken kristdemokratiska eller socialistiska.
EnglishMr Santini, your PPE-DE Group voted against this in committee, and you represent the Christian Democrat party.
Herr Santini! Er PPE-DE-grupp röstade emot detta i utskottet, och ni företräder det Kristdemokratiska partiet.
EnglishOur Christian Democrat friends should agree on this, even if it involves non-enforceable rights.
Upp emot hälften av de unga kvinnorna och flickorna i utvecklingsländer säger att de tvingades till sin första sexuella erfarenhet.
EnglishThe Christian Democrat party has been mentioned.
Det kristdemokratiska partiet har nämnts.
EnglishIt is apparent from the uproar among the Christian Democrat Members how hard it is to bear when one is publicly caught out.
Oväsendet från de kristdemokratiska ledamöterna visar hur svårt det är att stå ut med att demaskeras offentligt.