"chronic disease" translation into Swedish

EN

"chronic disease" in Swedish

EN chronic disease
volume_up
{noun}

1. medicine

chronic disease (also: chronic illness)
volume_up
kronisk sjukdom {comm. gen.}
It ought not, however, to be regarded, as it is in the report, as a chronic disease.
Däremot bör man inte, som betänkandet avser, betrakta det som en kronisk sjukdom.
The Commission recognises that diabetes is a chronic disease that poses a major public health challenge to the Community.
Kommissionen medger att diabetes är en kronisk sjukdom som utgör en stor utmaning för folkhälsan i gemenskapen.
Being overweight can, in fact, be a symptom of a chronic disease, but to assert anything more is to create the stigma that the report maintains it wants to do away with.
Övervikt kan vara symptom på en kronisk sjukdom, men att hävda någonting annat är att skapa det stigma som betänkandet säger sig vilja avskaffa.

Similar translations for "chronic disease" in Swedish

chronic adjective
disease noun

Context sentences for "chronic disease" in Swedish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishAnd research shows that they would be years largely free of chronic disease, heart disease, cancer and diabetes.
Och forskning har visat att det kunde vara år till stor del fria från kroniska sjukdomar, hjärtsjukdomar, cancer och diabetes.
EnglishAs you are know, chronic kidney disease is something of a silent epidemic in Europe, because its progression is often asymptomatic.
Som ni känner till är kronisk njursjukdom något av en tyst epidemi i Europa eftersom den ofta framskrider utan symtom.
Englishchronic obstructive pulmonary disease
EnglishIn the European Union, 41 300 lost work days per one thousand of the population are due to chronic obstructive pulmonary disease alone.
I Europeiska unionen orsakar enbart kronisk obstruktiv lungsjukdom en förlust på 41 300 arbetsdagar per tusen invånare.
EnglishIf we can agree on this diagnosis, we need to seek the means to cure the patient, and especially to prevent his disease becoming chronic.
Om vi är överens om detta konstaterande kan vi börja leta efter botemedel och framför allt förhindra att sjukdomen blir kronisk.
EnglishAnja Stenman and Julia Engman Fahlén have since January this year been working on their thesis Living with COPD, Chronic Obstructive Pulmonary Disease.
Anja Stenman och Julia Engman Fahlén har sedan januari i år jobbat med sitt examensarbete Att leva med KOL, Kronisk obstruktiv lungsjukdom.
EnglishThe fourth leading cause of death in Europe, this chronic disease often leads to serious and costly complications such as cardiovascular disease, strokes, kidney failure, blindness and amputation.
Diabetes är den fjärde största orsaken till dödsfall i EU.
EnglishMr President, I wanted to raise the issue of chronic obstructive pulmonary disease (COPD), a disease which by 2020 will be the third largest cause of death worldwide.
(EN) Herr talman! Jag ville ta upp frågan om kronisk obstruktiv lungsjukdom (KOL), en sjukdom som år 2020 kommer att vara den tredje vanligaste dödsorsaken i världen.
EnglishObesity is one of the main causes of mortality and chronic disease such as Type 2 diabetes, circulatory disorders, hypertension, heart attacks and certain types of cancer.
Fetma är en av de främsta dödsorsakerna och hänger samman med många kroniska sjukdomar, däribland typ 2-diabetes, cirkulationsrubbningar, högt blodtryck, hjärtattacker och vissa cancerformer.
EnglishNearly 50 % of all deaths from cancer among men aged between 35 and 69 are due to the effects of tobacco, not forgetting the part it plays in aggravating acute and chronic cardio-respiratory disease.
Nära 50 procent av alla dödsfall i cancer bland människor mellan 35 och 69 år beror på tobakens följder, detta utan att glömma dess roll i att främja akuta och kroniska hjärt- och lungsjukdomar.