"chronology" translation into Swedish

EN

"chronology" in Swedish

EN chronology
volume_up
{noun}

chronology
volume_up
kronologi {comm. gen.}
A recent report by the Hungarian Human Rights Foundation gives a 19-page long, humiliating chronology of the ethnic violence in the province of Vojvodina.
En rapport nyligen av den ungerska stiftelsen för mänskliga rättigheter innehåller en 19-sidig förödmjukande kronologi över det etniska våldet i provinsen Vojvodina.

Context sentences for "chronology" in Swedish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishMrs Wemheuer has presented the chronology of the events in meticulous detail.
Wemheuer har med ett noggrant detaljarbete utarbetat en tidtabell för händelserna.
English(FR) Mr President, Mr Vondra, Mr Barroso, I am slightly surprised by Europe's chronology.
(FR) Herr talman, herr Vondra, herr Barroso! EU:s kronologiska översikt förvånar mig något.
EnglishThat is the chronology of events.
Det är den kronologiska ordningen i det som skett.
EnglishIt is rather a question of chronology.
Det är nog snarare en kronologisk fråga.
EnglishI have submitted a minority report which sets out the chronology of the action taken in the United Kingdom since 1986.
Jag har ingivit ett minoritetsbetänkande som i kronologisk ordning anger de åtgärder som har vidtagits i Förenade kungariket sedan 1986.
EnglishIt sets out the chronology of the events and the legal position and requests the Member State in question to respond within a period of two weeks.
Det anger tidsramen för åtgärderna och den rättsliga ståndpunkten och uppmanar medlemsstaten i fråga att svara inom en tvåveckorsperiod.