"circumcised" translation into Swedish

EN

"circumcised" in Swedish

EN circumcised
volume_up
{adjective}

circumcised

Context sentences for "circumcised" in Swedish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishEven in a country like Egypt, few tourists who visit the sphinx realise that 90% of the women are circumcised.
Till och med i ett land som Egypten känner få turister som besöker sfinxen att 90 procent av kvinnorna har omskurits.
EnglishEven in a country like Egypt, few tourists who visit the sphinx realise that 90 % of the women are circumcised.
Till och med i ett land som Egypten känner få turister som besöker sfinxen att 90 procent av kvinnorna har omskurits.
EnglishMrs Theorin referred to what we in Sweden call summer holiday circumcision, which is when girls are taken abroad to be circumcised.
Maj Britt Theorin hänvisade till det vi i Sverige kallar för sommarlovsstympning, dvs. att flickor förs utomlands för att stympas.
EnglishThe US and Canada have, on several occasions, already stopped the deportation of girls and young women who have sought asylum for fear of being circumcised.
USA och Kanada har vid flera tillfällen redan stoppat utvisning av flickor och unga kvinnor, som sökt asyl av rädsla för att stympas.
EnglishThose women already circumcised need care and rehabilitation, and we must therefore put our faith in more knowledgeable midwives, social workers and teachers.
De kvinnor som redan är könsstympade behöver vård och rehabilitering, och därför måste man satsa på kunskap hos barnmorskor, socialarbetare och lärare.
EnglishFrom my own experience, I know that circumcised women are often considered unclean and are therefore sold as prostitutes.
Av egen erfarenhet vet jag att omskurna kvinnor ofta betraktas som smutsiga och därför säljs till prostitution: på det sättet blir de offer två gånger.