"circumcision" translation into Swedish

EN

"circumcision" in Swedish

EN circumcision
volume_up
{noun}

circumcision
volume_up
omskärelse {comm. gen.}
Within the European Union, female circumcision must be made a punishable offence.
I Europeiska unionen måste omskärelse av kvinnor göras straffbart.
There is a practice called female circumcision.
Det finns något som kallas kvinnlig omskärelse.
Despite the protests of the world's public, female circumcision is still practised.
Trots protester från omvärlden tillämpas fortfarande kvinnlig omskärelse.

Context sentences for "circumcision" in Swedish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishTheir influence is enormous and their voices crucial to putting an end to circumcision.
Deras inflytande är enormt och deras röster avgörande för att få slut på stympningen.
EnglishMadam President, female circumcision in Egypt poses an interesting legal problem for Parliament.
Fru ordförande! Omskärelsen i Egypten ställer Europaparlamentet inför ett intressant juridiskt problem.
EnglishThere have even been forced incidents of circumcision.
Till och med tvångsomskärelser har förekommit.
EnglishThat is how Belgium’ s largest political party came to be condemned partly on the basis of a text on female circumcision.
Men i verkligheten kan nästan alla antisemitiska incidenter spåras tillbaka till muslimska invandrare.
EnglishNearly 100 % female circumcision is practised.
Nästan 100 procent av kvinnorna omskärs.
EnglishWe feel that, out of the vast amount of issues to be considered, female circumcision warrants particular attention.
Vi anser att frågan om kvinnlig könsstympning på grund av problemets enorma omfattning förtjänar särskild uppmärksamhet.
EnglishNearly 100% female circumcision is practised.
Nästan 100 procent av kvinnorna omskärs.
EnglishIn at least 28 African countries located between the Equator and the Tropic of Cancer, female circumcision is practised systematically.
I minst 28 afrikanska länder mellan ekvatorn och kräftans vändkrets sker könsstympning systematiskt.
EnglishI am referring to sexual abuse, physical violence within the family, enforced prostitution, forced marriage and female circumcision.
Jag tänker på sexuella övergrepp, fysiskt våld inom familjen, tvångsprostitution, tvångsäktenskap och kvinnlig könsstympning.
EnglishMrs Theorin referred to what we in Sweden call summer holiday circumcision, which is when girls are taken abroad to be circumcised.
Maj Britt Theorin hänvisade till det vi i Sverige kallar för sommarlovsstympning, dvs. att flickor förs utomlands för att stympas.
EnglishThis means, for example, that we should not respect female circumcision as an old tradition but should fight it with all civilised means.
Det gör till exempel att vi inte bör respektera omskärelsen av kvinnor som en gammal tradition utan i stället bekämpa det med alla civiliserade medel.
EnglishDAPHNE has, for example, funded projects to combat female circumcision which, at the start of the programme, was not a problem that was greatly discussed.
Daphne har bland annat finansierat projekt mot kvinnlig könsstympning som vid programmets start inte var ett särskilt omtalat problem.
EnglishWe could go down that road, but first of all, we should talk about her, because in 1972, this woman was brave enough to condemn female 'circumcision '.
Jag skulle kunna nysta vidare på den tråden, men först och främst måste jag tala om henne, eftersom denna kvinna 1972 hade modet att kritisera kvinnlig könsstympning.
EnglishBut, quite apart from the problem now confronting the Egyptians, we must bear in mind that circumcision practised on women is far from having been eradicated from the world.
Bortsett från det problem som Egypten i dag står inför, måste man besinna att den könsstympning kvinnor utsätts för är långt ifrån utrotad i världen.
EnglishIt is unjustifiable that, in a number of countries, female circumcision is still practised and that we maintain the best relations with these countries as a matter of course.
Det är oförsvarbart att beskärningen av kvinnor fortsätter i vissa länder och att vi på ett självklart sätt upprätthåller de bästa kontakter med dessa länder.
EnglishThis amendment relates to a ban on the provision of Community aid to projects in third countries that could result in the carrying out of forced abortions, sterilisation or female circumcision.
I går uppgav ordföranden för Europeiska centralbanken, Jean-Claude Trichet, att tillväxttakten under 2003 hade varit mycket trög, bara 0,5 procent av BNP.