"circus" translation into Swedish

EN

"circus" in Swedish

EN circus
volume_up
{noun}

1. general

circus
volume_up
cirkus {comm. gen.}
The place is becoming a circus and it has to stop.
Stället börjar likna en cirkus och det måste få ett slut.
As for the 'circus', it should obviously stop!
Då skulle denna ”cirkus” definitivt upphöra!
It is time we stopped this unhealthy circus.
Det är på tiden vi sätter stopp för denna ohälsosamma cirkus.
volume_up
samling {comm. gen.}
circus (also: accumulation, aggregate, batch, covey)
volume_up
hop {comm. gen.}
circus (also: affair, do, social)
volume_up
tillställning {comm. gen.}
circus

2. British English

circus (also: agora, plaza, square, pitch)
The next day, celebrations erupted in Times Square and Piccadilly Circus; cheering crowds danced along the Champs-Elysées and the town squares throughout the allied world.
Följande dag firade man på Times Square och Piccadilly Circus; jublande folkmassor dansade på Champs-Elysées och städernas torg i de allierade länderna.
circus (also: square)
volume_up
öppen plats {comm. gen.}
circus
volume_up
rundel {comm. gen.}

Synonyms (English) for "circus":

circus
English

Context sentences for "circus" in Swedish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishWe fight for the citizen, and want to be a voice in this costly circus.
Vi kämpar för medborgarna och vill göra vår röst hörd i den här dyra cirkusen.
EnglishIf you had told Two-Face who you were at the circus...... they'd still be alive!
Om du hade berättat vem du var... hade de fortfarande varit i livet!
EnglishWe have to thank Mr Grosch for bringing this flea circus together.
Vi måste tacka Mathieu Grosch för att han lyckats hålla ihop denna loppcirkus.
EnglishFirstly, the report highlights the cultural nature of circus activities.
Först och främst lyfter betänkandet fram cirkusens kulturella natur.
EnglishI hope that those who instigated this procedural circus will be punished by the voters.
Jag hoppas att väljarna kommer att ge dem som har arrangerat denna förfarandecirkus vad de tål.
EnglishA word was even coined for this new version of 'bread and circus' .
Ett ord hade till och med skapats för att ange den nya versionen av "bröd och skådespel".
EnglishThe report raises the issue of education for circus children.
Betänkandet reser frågan om utbildning för barn som ingår i cirkussällskap.
EnglishA word was even coined for this new version of 'bread and circus '.
Ett ord hade till och med skapats för att ange den nya versionen av " bröd och skådespel ".
EnglishOne is Parliament's travelling circus shuttling back and forth to Strasbourg.
Det ena är parlamentets flyttcirkus till Strasbourg.
EnglishThe circus is a cultural river flowing across countries and crossing the borders of time, space and age.
Mot denna bakgrund är det helt nödvändigt med en politik för stadsförnyelse och nydaning.
EnglishThe biggest problem with the travelling circus, however, is political.
Men det största problemet med flyttcirkusen är politiskt.
EnglishWe must end this travelling circus, and Parliament itself must be at the heart of the debate.
Vi måste sluta resa runt som ett cirkussällskap, och parlamentet självt måste stå i centrum för debatten.
EnglishThen you broke another one with that circus stunt fly-by.
Sen bröt du mot en annan regel med din vansinniga förbiflygning.
EnglishOne object of this report is that the circus should be recognised, as a matter of course, as part of European culture.
Parlamentet vill att cirkusen ska erkännas som en del av den europeiska kulturen.
EnglishIt will also make the travelling circus, as our once-monthly move is often described, a thing of the past.
Det skulle också göra resecirkusen, som vår månatliga flytt ofta kallas, till ett minne blott.
EnglishMr President, we are about to discuss something wonderful – the circus.
Jag vill inleda med att tacka föredraganden Doris Pack för hennes förnämliga arbete och för initiativbetänkandet.
EnglishIn the circus I was known as " The Incredible Nightcrawler ".
På cirkusen var jag känd som " Den otrolige nattmannen ".
EnglishShould we not look at a less circus-like approach?
Borde vi inte sträva efter ett mindre cirkuslikt tillvägagångssätt?
EnglishThe circus is a cultural river flowing across countries and crossing the borders of time, space and age.
Cirkusen är en kulturell flod som rinner genom länder och passerar gränserna för tid, rum och ålder.
EnglishThe travelling circus between Brussels and Strasbourg has not even made it onto the agenda, Mr Reinfeldt.
Resecirkusen mellan Bryssel och Strasbourg har inte ens kommit upp på dagordningen, herr Reinfeldt.