"to clap on" translation into Swedish

EN

"to clap on" in Swedish

EN to clap on
volume_up
{verb}

Context sentences for "to clap on" in Swedish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishYou can hear it, because when a huge chunk of ice falls off, it sounds like a clap of thunder.
Man kan höra det, eftersom det låter som ett åsknedslag varje gång ett stort isblock faller ned.
EnglishMay I ask the ladies and gentlemen in the galleries not to clap.
Jag måste uppmana åskådarna på läktaren att inte applådera.
EnglishThe recent mounting criticism of the Barroso team is nothing short of a clap of thunder in a calm sky.
Den senaste tidens växande kritik mot José Manuel Barrosos lag är allt annat än en blixt från klar himmel.
EnglishHe puts it forward with great aplomb as a contribution to the debate, and a few people clap because it is such fun.
Detta framförs med stor aplomb som diskussionsbidrag, och några applåderar eftersom det är så bra.
EnglishI think we should all get a clap on the back.
Kanske skulle kommissionsledamoten kunna ge mig ett svar.
EnglishPlease do not clap too soon. Mr President, please subtract the applause and the heckling from my speaking time.
(Applåder) Applådera inte för tidigt, herr ordförande, var god att dra bort applåderna och inpassen från min talartid.
EnglishI think we should all get a clap on the back.
EnglishThe worse it is, the more they clap.
Ju sämre det är desto mer klappar de.
EnglishThey are people, usually ministers, who go into a closed room, have a discussion, clap each other on the back and say ‘great decision’.
Det finns personer, vanligtvis ministrar, som går in i ett stängt rum, för en diskussion, klappar varandra på axeln och säger ”ett bra beslut”.
EnglishThey are people, usually ministers, who go into a closed room, have a discussion, clap each other on the back and say ‘ great decision’.
Det finns personer, vanligtvis ministrar, som går in i ett stängt rum, för en diskussion, klappar varandra på axeln och säger ” ett bra beslut ”.
EnglishThanks for the clap.
EnglishMr President, the Social Democrats may well clap when Mr Kohl's achievements are being lauded, but nevertheless we are happy to welcome the foreign minister of this government here today.
Herr ordförande! Socialdemokraterna kan ivrigt applådera när man lovordar Kohls förtjänster, men vi är också glada över att här i dag få välkomna den nuvarande regeringens utrikesminister.