"classic" translation into Swedish

EN

"classic" in Swedish

EN classic
volume_up
{noun}

classic
volume_up
klassiker {comm. gen.}
To quote a Hungarian socialist classic: 'fiddlesticks!'
För att citera en ungersk socialistisk klassiker skulle jag bara vilja säga: ”struntprat!”
Den första var en klassiker.
Han kommer bli en " Bloopers " klassiker.

Synonyms (English) for "classic":

classic

Context sentences for "classic" in Swedish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishI do not think it is necessary for classic cars to be part of the directive.
Jag anser det inte nödvändigt att veteranbilar skall utgöra en del av direktivet.
EnglishThe provision of humanitarian aid to Haiti was carried out in two classic stages.
Den humanitära hjälpen till Haiti har tillhandahållits i två klassiska steg.
EnglishIf the area behind the search box is white, you're probably using the 'Classic' theme.
Om området bakom sökrutan är vitt använder du förmodligen det klassiska temat.
EnglishThe classic European solution is institutional competition - not central control.
Den klassiska europeiska lösningen är institutionell konkurrens - inte central kontroll.
EnglishThis is a classic case where the principle of subsidiarity is substantially inapplicable.
Detta är ett klassiskt fall där subsidiaritetsprincipen inte alls är tillämplig.
EnglishThe classic feminist researchers separated biological sex and social gender.
Redan de klassiska feministiska forskarna skilde på biologiskt kön och socialt genus.
EnglishMadam President, North Korea fulfils all the classic requirements to be called a tyranny.
Fru ordförande! Nordkorea uppfyller alla klassiska krav på att kallas tyranni.
EnglishI think this is a classic example of the injudicious use of the space available.
Jag anser att detta är ett typexempel på omdömeslös användning av det tillgängliga utrymmet.
EnglishIf you like skiing a couple of hours by car take you to classic skiing resorts.
En helg räcker för ett besök i klassiska skidorter som Riksgränsen, Björkliden eller Abisko.
EnglishWe are confronted with a classic dilemma where the EU and health policy are concerned.
Vi står inför ett klassiskt dilemma när det gäller EU och hälsopolitiken.
EnglishWe have to prove that the classic, multi-level model of our society is sufficiently sound.
Vi måste bevisa att vårt samhälles klassiska flernivåmodell är tillräckligt hållbar.
EnglishThey use a classic genetic modelling system – the fruit fly (Drosophila melanogaster).
De använder ett klassiskt genetiskt modellsystem, bananflugan (Drosophila melanogaster).
EnglishIs this not a classic example of a matter that could be dealt with at Member State level?
Är inte detta ett klassiskt exempel på en fråga som kan behandlas på medlemsstatsnivå?
EnglishMadam President, we have the classic problem with wording and translation.
Fru ordförande! Här är det klassiska problemet med språkformuleringen och översättningen.
EnglishIn addition, we are, indeed, dealing here with a classic question of recognition.
Dessutom ställs vi nu inför den klassiska frågan om erkännande.
EnglishIs this not a classic example of a matter that could be dealt with at Member State level?
Frågan har rests, huruvida ett agerande på EU-nivå på detta område tillför något av värde.
EnglishDuring the 1960s, the work with highly persistent "classic" environmental contaminants gained pace.
Under 1960-talet tog arbetet med svårnedbrytbara "klassiska" miljögifter fart.
EnglishVAT is the classic example of us all being on common ground.
Mervärdesskatt är ett klassiskt exempel på när vi alla är inne på samma linje.
EnglishA classic case of this is the report that we are debating today.
Ett sådant klassiskt exempel utgör det betänkande som vi diskuterar i dag.
EnglishIt is my view that we should be talking about classic human rights.
Enligt min åsikt borde vi tala om de klassiska mänskliga rättigheterna.