EN

close {noun}

volume_up
1. general
But as our time is drawing to a close I do not wish to prolong this sitting.
Men eftersom tiden tar slut så vill jag inte förlänga den här sessionen.
Madam President, I believe this debate brings an important period of work to a close.
Jag anser att en viktig arbetsperiod når sitt slut i och med denna debatt.
I should like once again, at the close of the sitting, to protest strongly against this.
Så här vid sammanträdets slut vill jag med kraft protestera mot detta beslut.
To close, I should like to thank our rapporteur for his excellent work.
Som avslutning vill jag tacka föredraganden för hans storartade arbete.
To close the catch-the-eye procedure, I say to you: catch the tax.
Som avslutning på ögonkontaktsförfarandet uppmanar jag er att anta denna skatt.
That is an excellent answer with which to close this debate.
Det var ett mycket bra svar för en avslutning på debatten.
close (also: alley, ginnel)
Biodiversity has also been mentioned here, and this is something close to my heart.
Den biologiska mångfalden har också nämnts här, och det är litet grand en hjärtefråga för mig.
close
2. music
close (also: cadence)

Context sentences for "close" in Swedish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishThe European Commission has been blamed for not keeping a close enough eye on it.
Man beskyller Europeiska kommissionen för att den inte haft tillräcklig tillsyn.
EnglishI hope that the matter will be brought to a close under this British Presidency.
Jag hoppas att man når en överenskommelse under det brittiska ordförandeskapet.
EnglishTo close, I should like to congratulate Vladimir Maňka on his excellent report.
Avslutningsvis vill jag gratulera Vladimir Maňka till hans utmärkta betänkande.
EnglishI hope to get it close to 50% before I leave office as Senegal’s Head of State.
Jag hoppas att den närmar sig 50 procent innan jag avgår som statschef i Senegal.
EnglishLadies and gentlemen, the Commissioner's speech brings this debate to a close.
Ärade ledamöter, med kommissionärens inlägg förklarar jag debatten för avslutad.
EnglishThis is a long-term task that requires close monitoring and measurable progress.
Detta är ett långsiktigt projekt som kräver övervakning och mätbara framsteg.
EnglishForming close ties with those countries at an early age can only be beneficial.
Att tidigt i livet knyta starka band med dessa länder kan endast vara av godo.
EnglishWith a few painful compromises, it may perhaps close the financial perspectives.
I och med några smärtsamma kompromisser kanske det kan slutföra budgetplanen.
EnglishAt that time the transmission system was operating close to its safety limits.
Överföringssystemet drevs under denna period på gränsen av vad som var säkert.
EnglishThe deadline proposed by the European Commission is too close and unrealistic.
Den tidsfrist som kommissionen har föreslagit är alltför snäv och orealistisk.
EnglishWe are all paying very close attention to the reactions of Zimbabwe's neighbours.
Vi riktar alla stor uppmärksamhet till reaktionerna bland Zimbabwes grannar.
EnglishFinally, another topic is close to my heart, that of exchanges between young people.
Slutligen ett annat ämne som ligger mig varmt om hjärtat, nämligen ungdomsutbyte.
EnglishOur strategy must comprise comprehensive treatment close to patients’ home areas.
Vår strategi måste omfatta heltäckande behandling i närheten av var patienterna bor.
EnglishToday we are close to the adoption of this package and thus to achieving this goal.
I dag närmar vi oss stunden då vi kan anta detta paket och därmed uppnå målet.
EnglishTo close, I should like to thank the rapporteur for his constructive cooperation.
Avslutningsvis skulle jag vilja tacka föredraganden för hans konstruktiva samarbete.
English   My Lord, I came close to joining in the applause, which I am not permitted to do.
   – Herre Gud, jag höll på att applådera jag också, och det får jag inte göra.
EnglishThese disasters, let us not forget, took the lives of close on 2 000 people.
Vi skall komma ihåg att dessa tragedier har kostat närmare 2 000 människor livet.
EnglishI must first emphasise that the European Parliament did not close its doors.
För det första vill jag framhålla att Europaparlamentet inte stängde sina dörrar.
EnglishFor Turkey, though, almost all of us close our eyes and apply different yardsticks.
När det gäller Turkiet blundar däremot nästan alla och använder olika måttstockar.
EnglishIt has started to implement a new action plan to close old state care homes.
Man har sedan 2000 minskat antalet barn på barnhem från 37 000 till 32 000 i dag.