EN cock
volume_up
{noun}

1. general

cock
volume_up
hane {comm. gen.}
cock (also: tool, pecker)
volume_up
kuk {comm. gen.} [vulg.]
He proved it last night by sucking my cock.
Han bevisade det igår kväll genom att suga min kuk.
Och han tar av låset om hans kuk!
I don't care if Kevin starts crying because Finch bit his cock off.
Jag skiter i om Kevin börjar lipa för att Finch bet av honom kuken!
cock
volume_up
tunga {comm. gen.}
cock (also: baloney)
volume_up
skitsnack {n} [slg.]
cock (also: crane, tap, bibcock)
volume_up
kran {comm. gen.}
cock (also: tool)
volume_up
penis {comm. gen.}
cock (also: rooster)
volume_up
tupp {comm. gen.}
This has resulted in such outrages as fighting with dogs, cocks and bulls, the use of sleigh dogs, the large-scale breeding of animals for their furs, hunting and animal testing.
Hund-, tupp-, och tjurfäktningar, användandet av draghundar, massiv uppfödning av pälsdjur för deras päls, drevjakt och djurförsök hör till de avarter som därigenom uppstått.
cock (also: bobble, flounce, twist, jerk)
cock (also: peg, pin, plug, tap)
volume_up
tapp {comm. gen.}
cock (also: buck)
volume_up
hanne {comm. gen.}
cock
volume_up
morkulla {comm. gen.}
cock
volume_up
överkucku {comm. gen.}
cock
volume_up
snabb rörelse {comm. gen.}
cock
volume_up
hövolm {comm. gen.}
cock
volume_up
fågelhanne {comm. gen.}
cock
volume_up
hane på gevär {comm. gen.}
cock
volume_up
tunga på våg {comm. gen.}

2. British English, colloquial

cock
volume_up
kompis {comm. gen.} [coll.]
cock (also: crony, pally)
volume_up
polare {comm. gen.} [coll.]

Context sentences for "cock" in Swedish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishI have heard it said that to err is human, but for a real cock-up you need a computer.
Jag har hört säga att det är mänskligt att fela, men för att röra till det rejält krävs en dator.
EnglishI don't care if Kevin starts crying because Finch bit his cock off.
Jag skiter i om Kevin börjar lipa för att Finch bet av honom kuken!
EnglishHe is the man so dedicated... that he will get down on his knees... and put that cock right into his mouth!
En man så hängiven att han utan tvekan går ner på knä och tar kuken i munnen.
EnglishThis paragraph calls for an end to dog, bull and cock fighting.
Denna punkt innehåller uppmaningen att sätta stopp för hundkamper samt tjur- och tuppfäktning.
EnglishE: Cock-a-doodle-doo! SW: And how about those cats?
E: Kuckelikuu! ~~~ SW: Och hur är det med dom där katterna?
EnglishIt is damaging to mutual trust among Member States when individual countries cock a snook at the common policy.
Det är förödande för lojaliteten mellan medlemsstaterna när enskilda länder struntar i den gemensamma politiken.
EnglishAll countries are equal here and Turkey cannot therefore cock a snook at democracy in this insulting manner.
Alla medlemsstater är likvärdiga här och Turkiet kan därför inte bara strunta i demokratin på detta förolämpande sätt.
EnglishThank you for this cock-up, because the day that Britain leaves the European Union has come much closer.
Tack för att ni lyckades trassla till det. Dagen när Förenade kungariket lämnar Europeiska unionen har ryckt betydligt närmare.
EnglishMadam President, I do not think that Mrs Banotti should be cock-a-hoop today because she has laid on two Dutch TV channels.
Fru talman! Jag tycker inte att Banotti skall jubla i dag, därför att hon har skaffat två nederländska kanaler.
EnglishLet us be clear today if it is willing to do so, or if it is simply going to cock a snook at Parliament's requests.
Låt oss redan i dag få veta om man är beredd till detta, eller om man bara kommer att strunta i parlamentets rekommendationer.
EnglishIf there was a temporary problem with some documents, that fell more into the category of 'cock-up' than 'conspiracy'.
Om det fanns ett tillfälligt problem med vissa dokument, hörde det snarare till kategorin ”grova tabbar” än ”konspirationer”.
EnglishIf there was a temporary problem with some documents, that fell more into the category of 'cock-up ' than 'conspiracy '.
Om det fanns ett tillfälligt problem med vissa dokument, hörde det snarare till kategorin ” grova tabbar ” än ” konspirationer ”.
EnglishI guess you are with me cock fag.
Då går du väl med mig, din kukbög.
EnglishThis is all cock-eyed.
. (FR) Det här är upp- och nedvända världen.
EnglishCock-sucking assholes!
EnglishIn the words of one correspondent who telephoned Norway immediately afterwards, they are 'cock-a-hoop' that they have escaped punitive duties.
För att tala med en korrespondents ord som ringde till Norge direkt efteråt, är de " alldeles till sig" över att de slapp straffavgifter.
EnglishIn the words of one correspondent who telephoned Norway immediately afterwards, they are 'cock-a-hoop ' that they have escaped punitive duties.
För att tala med en korrespondents ord som ringde till Norge direkt efteråt, är de " alldeles till sig " över att de slapp straffavgifter.
EnglishYou were the cock?
EnglishWhat a cock-up!
EnglishAs we know, the EU expressed its concern about dog, bull and cock fighting back in 2003 - and I am pleased to note that this is also reflected in the present document.
Som vi vet uttryckte EU sin oro över hundkamper och tjur- och tuppfäktning 2003 - och jag kan med glädje notera att detta även återspeglas i det aktuella dokumentet.