"cold shoulder" translation into Swedish

EN

"cold shoulder" in Swedish

EN cold shoulder
volume_up
{noun}

1. figurative

cold shoulder
volume_up
kalla handen {comm. gen.} [fig.]
Moreover, I was given the cold shoulder when I proposed that Members should be transparent about the reimbursement they receive for their general expenses every month.
Jag fick också kalla handen när jag föreslog att ledamöterna borde vara öppna med de ersättningar som de får för sina allmänna utgifter varje månad.

Synonyms (English) for "cold shoulder":

cold shoulder
English

Similar translations for "cold shoulder" in Swedish

cold noun
cold adjective
cold adverb
shoulder noun
to shoulder verb

Context sentences for "cold shoulder" in Swedish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishConversely, however, we should cold-shoulder representatives of the Lukashenko totalitarian regime, and we should be very tough on them.
Omvänt bör vi emellertid ignorera företrädare för Alexander Lukasjenkos totalitära regim, och vi bör vara mycket hårda mot dem.