"combustible" translation into Swedish

EN

"combustible" in Swedish

EN combustible
volume_up
{adjective}

combustible (also: flammable, hot)
combustible (also: flammable, susceptible)
But the tragic events of today underline how very combustible the situation in the Balkans remains.
Men dagens tragiska händelser understryker hur lättantändlig situationen på Balkan fortfarande är.

Synonyms (English) for "combustible":

combustible

Context sentences for "combustible" in Swedish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishWork must be done at their source, with the development of the combustible engine.
Man måste minska utsläppskällor, dvs. utveckla bilarnas motorer.
EnglishThrough the creation of this agency, Euratom aimed to ensure a regular and equitable supply of ores, raw materials and special combustible materials in the European Union.
Syftet med att inrätta Euratoms försörjningsbyrå var att se till att EU får regelbunden och rättvis tillgång till malmer, råvaror och speciella klyvbara material.
EnglishIn some countries the best alternative, environmentally speaking, is that carefully sorted combustible waste can be burned in small municipal plants that produce electricity and heating.
I vissa länder är det miljövänligaste alternativet produktion av elektricitet och värme genom förbränning av noggrant sorterat avfall i små kommunala anläggningar.