"combustion engine" translation into Swedish

EN

"combustion engine" in Swedish

EN combustion engine
volume_up
{noun}

1. technology

combustion engine

Similar translations for "combustion engine" in Swedish

combustion noun
to combust verb
engine noun

Context sentences for "combustion engine" in Swedish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishThe traditional internal combustion engine is out of date because fuel consumption is so high.
Den traditionella förbränningsmotorn är föråldrad eftersom bränsleförbrukningen är så hög.
EnglishIt is also important that state aid is more closely linked to the paradigm shift towards new technologies and away from the internal combustion engine.
Det är också viktigt att det statliga stödet förknippas närmare med paradigmskiftet i riktning mot ny teknik och bort från förbränningsmotorn.
EnglishA further example of a project financed under the sixth framework programme, and whose results were just recently published, is the hydrogen internal combustion engine project.
Ett annat exempel på ett projekt som har finansierats inom ramen för det sjätte ramprogrammet, och vars resultat publicerades alldeles nyligen, är vätgasmotorprojektet.
EnglishAt the end of the 19th century, we had the internal combustion engine and the car, which brought great advantages but obviously certain problems such as pollution and congestion.
I slutet av 1800-talet hade vi förbränningsmotorn och bilen, som medförde stora fördelar men naturligtvis också vissa problem såsom föroreningar och trafikstockningar.
EnglishFuel cells and hydrogen offer significant potential in the longer term, with many considering hydrogen fuel cells to be the ultimate replacement for oil and the internal combustion engine.
Bränsleceller och väte öppnar betydande möjligheter på längre sikt och många anser att vätebränsleceller är den definitiva ersättningen för olja och den interna förbränningsmotorn.