"commander" translation into Swedish

EN

"commander" in Swedish

EN commander
volume_up
{noun}

commander (also: chief, controller, director, editorial)
volume_up
ledare {comm. gen.}
This is Emperor Pirk, Supreme Commander of the P-Fleet.
Detta är kejsare Pirk, P-unionens ledare.
I am a commander in the New World Revolution.
Jag är en ledare i den nya världsrevolutionen.
Jag är din ledare.
commander (also: chief of staff)
volume_up
befälhavare {comm. gen.}
Mullah Raketi, commander of a Taliban military unit, was elected in another.
Mullah Raketi, talibansk militär befälhavare, valdes i en annan provins.
We have the Deputy SACEUR as commander of operations.
Vi har ställföreträdande befälhavaren för Natos Europakommando som befälhavare för operationerna.
But first, I must have a word with your commander.
Men först måste jag tala med er befälhavare.
commander (also: pilot)
volume_up
anförare {comm. gen.}
commander

Synonyms (English) for "commander":

commander

Context sentences for "commander" in Swedish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishLadies and gentlemen, Commander Massoud visited the European Parliament on 4 April 2001.
Kära kolleger! Den 4 april i år tog vi emot kommendant Massoud här i parlamentet.
EnglishLike I want to be the one to tell the Commander his son has no powers?
Jag vill inte vara den som berättar för Commander att hans son inte har krafter.
EnglishIn terms of the nationality of the commander, too, local sensitivities should be respected.
När det gäller befälhavarens nationalitet bör lokala känsliga förhållanden respekteras.
EnglishAn unnamed Hamas commander made this abundantly clear only yesterday to the Sunday Times.
En icke namngiven Hamasledare klargjorde detta utförligt så sent som i går i Sunday Times.
EnglishAll that has been put at risk by the commander of the army taking the law into his own hands.
Allt detta sätts på spel i och med att arméns överbefälhavare tar lagen i egna händer.
EnglishΝΑΤΟ, with its American supreme commander, Turkish chief of staff and its Canadian chairman?
Nato, med sin amerikanske överbefälhavare, turkiske stabschef och kanadensiske ordförande?
EnglishThat is an invidious choice for an aircraft commander to have to make.
Detta är ett individuellt beslut som måste fattas av flygkaptenen.
EnglishWith all due respect, commander, there is only one way to save our city.
Med förlov sagt finns det bara en räddning för vår stad:
EnglishCommander Lock, the Council is well aware of the seriousness of this attack.
Rådet är mycket väl medvetet om anfallets allvar.
EnglishBut whenever duty calls, they are the Commander and Jetstream.
Och när plikten kallar, så blir de Commander och Jetstream.
EnglishBut America needs more than that from its Commander in Chief.
Men Amerika behöver mer än det fören som skall leda landet.
EnglishMay I introduce Major General Albert Stubblebine III, commander of military intelligence in 1983.
Låt mig presentera Generalmajor Albert Stubblebine III, chef för den militära underrättelsetjänsten 1983.
EnglishCommander of the Host, call on the chariots from Talis.
Härens överbefälhavare, kalla hit vagnarna från Talis.
EnglishYet we did not help Commander Massoud when he came to Strasbourg in April to condemn the crimes of the Taliban.
Men vi hjälpte aldrig Massoud när han kom till Strasbourg för att fördöma talibanernas brott i april.
EnglishThe latter was joint commander of the 1968 invasion of Czechoslovakia and in charge of the defeat of Solidarity.
Han var överbefälhavare vid invasionen av Tjeckoslovakien 1968 och ansvarig för Solidaritets nederlag.
EnglishMy dear Commander, who said anything about killing you?
Min kära Commander, vem sa något om att döda dig?
EnglishNo, the Commander's got to be out there saving the world!
Nej, Commander måste ju rädda världen!
EnglishAt the same time, according to the former NATO commander-in-chief Wesley Clark, preparations are in hand for a war against Iran.
Samtidigt görs förberedelser för ett krig mot Iran, enligt den tidigare chefen för Nato, Wesley Clark.
EnglishWe have ΝΑΤΟ with an American commander-in-chief.
Vi har Nato, där chefen är amerikansk.
EnglishThe field commander falls directly under this command element and hence there is a very thorough military structure.
Befälhavaren på plats lyder direkt under denna befälsenhet, och därigenom finns det en mycket grundlig militär struktur.