"communication network" translation into Swedish

EN

"communication network" in Swedish

EN communication network
volume_up
{noun}

communication network
Increased attention should be given to the creation of a special communication network for the transmission of personal data.
Man bör fokusera mer på att skapa ett speciellt kommunikationsnät för överföringen av personuppgifter.

Similar translations for "communication network" in Swedish

communication noun
network noun
to network verb

Context sentences for "communication network" in Swedish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishImportant savings will be made by using one single communication network;
Stora besparingar kan göras om man använder sig av ett enda kommunikationsnätverk.
EnglishIn June this year the Commission adopted a communication on network and information security.
I juni i år antog kommissionen ett meddelande om nätverks- och informationssäkerhet.
EnglishIn October, I shall propose to the Commission a communication on a rail network focussed on freight in Europe.
I oktober kommer jag att lägga fram ett kommissionsmeddelande om ett europeiskt järnvägsnät för gods.
EnglishWe must as far as possible rid this unique communication and information network of all child pornography.
Detta enastående kommunikations- och informationsnät måste så långt möjligt hållas rent från barnpornografi.
EnglishA communication network that serves users
Ett kommunikationsnätverk som betjänar användare inom ett
EnglishNext, the communication on a rail network focussed on freight in Europe.
Därefter kommer meddelandet om ett järnvägsnät för frakt inom Europa och sedan påförandet av infrastrukturavgifter.
EnglishIn June, the Commission issued a communication on network and information security, which I presented this morning in this House in detail.
I juni lade kommissionen fram ett meddelande om nätverks- och informationssäkerhet, som jag i morse redogjorde för i detalj i kammaren.
EnglishWe have started working on the communication activities, the delegation network, the balance and the category structure of the Commission's establishment plan.
Vi har börjat arbeta med kommunikationsåtgärderna, delegationsnätet, balansen och utformningen av kategorierna i kommissionens tjänsteförteckning.
EnglishThe Data Retention Directive obliges communication and network service providers to retain traffic and location data and data about subscribers.
Enligt direktivet om lagring av uppgifter är kommunikations- och nätverkstjänsterna skyldiga att lagra trafik- och lokaliseringsuppgifter och uppgifter om abonnenterna.