"communicative" translation into Swedish

EN

"communicative" in Swedish

EN communicative
volume_up
{adjective}

communicative
Examples of projects include research on the hearing impaired and deaf children's cognitive, linguistic and communicative development.
Exempel på projekt är forskning om hörselskadade och döva barns kognitiva, språkliga och kommunikativa utveckling.
However, this is far removed from any reality and also incidentally from any experience of life, when we live in an increasingly smaller, faster moving and more communicative world.
Detta stämmer dock inte med verkligheten och inte heller med erfarenheten, eftersom världen vi lever i blir allt mindre, allt snabbare och alltmer kommunikativ.
communicative

Synonyms (English) for "communicative":

communicative

Context sentences for "communicative" in Swedish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishIt was a very positive, communicative and open forum and we want to continue with this.
Det var ett mycket positivt, kommunikativt och öppet forum och vi vill fortsätta med detta.
EnglishIt is an unquestionable fact, however, that the human being is the most communicative being on earth.
Det är dock obestridligt att människan är den mest kommunikativa varelsen på jorden.
EnglishOtherwise we are heading towards communicative chaos.
Annars är vi på väg rakt in i ett kommunikativt kaos.
EnglishExamples of projects include research on the hearing impaired and deaf children's cognitive, linguistic and communicative development.
Exempel på projekt är forskning om hörselskadade och döva barns kognitiva, språkliga och kommunikativa utveckling.
EnglishMr Corbett's idea to draw up Europe as a multilingual document is like waiting for Godot, which is a communicative stagnation.
Richard Corbetts förslag om att Europa ska avspeglas i ett flerspråkigt dokument är som att vänta på Godot och betyder att kommunikationen fullständigt har gått i baklås.
EnglishIn light of the above, I affirm that the European Union is one of the most open and communicative organisations that we have ever experienced in Europe.
I ljuset av det ovanstående hävdar jag att Europeiska unionen är en av de mest öppna och kommunikativa organisationer vi någonsin har upplevt i Europa.
EnglishChinese girls, and women, in particular, are more communicative than men, because I have the impression that women are less fearful when it comes to this kind of thing.
Här finns kinesiska flickor, och kvinnor pratar ännu mer än män, för jag har känslan av att kvinnor är mindre rädda än män när det gäller sådant här.