"to compete" translation into Swedish

EN

"to compete" in Swedish

EN to compete
volume_up
[competed|competed] {verb}

Unless you learn to compete in Europe, you will not be able to compete globally.
Om ni inte lär er att konkurrera inom EU, kommer ni inte att kunna konkurrera globalt.
Markets only become competitive if companies are forced to compete.
Marknaderna kan endast bli konkurrenskraftiga om företagen tvingas konkurrera.
In this way, it will be possible even for long-distance operators to compete.
Det blir därmed möjligt även för operatörer på långa avstånd att konkurrera.
Indeed, you appear to compete for the laurels of economic liberalism.
Ni verkar faktiskt tävla om äran av ekonomisk liberalism.
I think he would agree...... that it's the most appropriate thing for us to compete over.
Jag tror att han skulle hålla med om att det här är det lämpligaste objektet som vi kan tävla om.
In the field of defence, this would more than fulfil Europe’s desire to compete with the United States.
Inom försvarsområdet skulle detta mer än uppfylla EU:s önskan att tävla med Förenta staterna.
to compete

Context sentences for "to compete" in Swedish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishWe have to get European ports to compete properly with the rest of the world.
Vi måste se till att EU: s hamnar konkurrerar ordentligt med resten av världen.
EnglishWe have to get European ports to compete properly with the rest of the world.
Vi måste se till att EU:s hamnar konkurrerar ordentligt med resten av världen.
EnglishIt is incontestably a power with which all the other economic zones need to compete.
Det är obestridligen en makt med vilken alla övriga ekonomier måste mäta sig.
EnglishPorts compete with one another and we must allow the market to do its work.
Hamnar konkurrerar med varandra, och vi måste låta marknaden fungera av sig själv.
EnglishSome compete on the back of the environment, which we cannot accept.
Några konkurrerar genom att inte ta någon miljöhänsyn, vilket vi inte kan godta.
EnglishThe EU should not therefore compete with the UN by creating new institutional arrangements.
Inför denna katastrof tänker vi först på smärtan och lidandet för offrens familjer.
EnglishThis is crucial for our ability to compete both today and tomorrow.
Detta är absolut avgörande för vår konkurrensförmåga, både i dag och i morgon.
EnglishThere are, in fact, still a number of amateur athletes who compete in the Olympics.
Faktum är att det fortfarande finns amatöridrottare som tävlar i OS.
EnglishThat is because those are the key areas that will enable Europe to compete in the global arena.
De är nämligen nyckelområden som gör EU konkurrenskraftigt på den globala arenan.
EnglishThis is essential to guarantee that the biotechnology sector in Europe is able to compete.
Detta är viktigt för att säkra konkurrenskraften för den biotekniska sektorn i Europa.
EnglishBanks and other companies compete for capital on the same capital market.
Banker och andra bolag konkurrerar om kapital på samma kapitalmarknad.
EnglishWe demand it because we have to guarantee that biofuels will be able to compete against petroleum.
För att vi måste grantera biobränslenas konkurrensförmåga gentemot mineraloljor.
EnglishIt does not compete with the cultural policies implemented in the various Member States.
Det är inte någon konkurrent till den kulturpolitik som bedrivs i de olika medlemsstaterna.
EnglishHowever, we should not forget that we compete on a solid basis of friendship.
Men vi bör inte glömma: Vi kämpar på en vänskaplig stabil grund.
EnglishWe want doings and dealings, but please, if so, then we also want farmers to compete on quality.
Vi vill ha handel och förändringar, men vi vill också ha kvalitetskonkurrens, tack.
EnglishCroatia and Iceland - I would like them to compete to be number 28.
Jag skulle gärna se att Kroatien och Island tävlade om att bli nummer 28.
EnglishHere people have spoken of biofuels and the way they compete with food production for land.
Det har här talats om biobränslen och hur de konkurrerar med livsmedelsproduktion om mark.
EnglishEnterprises in ownership of EU citizens compete with each other through the international jungle.
Företag som ägs av EU-medborgare konkurrerar med varandra i en internationell djungel.
EnglishIn Catalonia we have several national teams that cannot compete in international competitions.
I Katalonien har vi flera nationella lag som inte får delta vid internationella tävlingar.
EnglishNot only ourselves, but the United States, Japan, China and India all compete for Russian oil.
Inte bara vi, utan även Förenta staterna, Japan, Kina och Indien konkurrerar om rysk olja.