"comrade" translation into Swedish

EN

"comrade" in Swedish

EN comrade
volume_up
{noun}

comrade (also: friend, lover, sympathizer, well-wisher)
volume_up
vän {comm. gen.}
The French, my comrade friend, may not like it, but we either have to deal with it or it will engulf all of us.
Fransmännen kanske inte gillar det, bäste kollega och vän, men om vi inte hanterar den kommer den att uppsluka oss alla.
I must in particular salute a distinguished Member of Parliament already mentioned by my friend and colleague, and 'comrade ' from time to time, Mo Mowlam, namely John Hume.
Jag måste i synnerhet salutera en framstående parlamentsledamot som redan nämnts av min vän och kollega, och då och då " kamrat ", Mo Mowlam, nämligen John Hume.
I must in particular salute a distinguished Member of Parliament already mentioned by my friend and colleague, and 'comrade' from time to time, Mo Mowlam, namely John Hume.
Jag måste i synnerhet salutera en framstående parlamentsledamot som redan nämnts av min vän och kollega, och då och då " kamrat" , Mo Mowlam, nämligen John Hume.
comrade (also: chum, friend, crony, mate)
volume_up
kompis {comm. gen.}
comrade (also: associate, chum, fellow, friend)
volume_up
kamrat {comm. gen.}
(Applause and laughter) I mean comrade in the 'comradely' way.
(Applåder och skratt) Jag menar kamrat på ett " kamratligt" sätt.
Christiane, that you... were... a... good colleague... and... a dear comrade... uhm...
Christiane, som du... var... en.. god kollega... och... kär kamrat...
The Prime Minister addressed the Patriarch, not as 'Comrade ', but as 'Venerable '.
kamrat?, utan? högvördige?.

Synonyms (English) for "comrade":

comrade

Context sentences for "comrade" in Swedish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishIn this, the Commission finds in Parliament a close comrade-in-arms.
Här har kommissionen en nära allierad i parlamentet.
EnglishComrade Schulz, would you agree?
Men i stället teg Socialistinternationalen konspiratoriskt.
EnglishThe reason for the comrade's visit are... details of the completed trade agreement between Coca Cola... and the VEB Drink Collective Combine Leipzig.
Orsaken till besöket är... detaljer i överenskommelsen mellan Coca Cola.. och VEB Drink Collective Combine Leipzig.
EnglishI am afraid that in fact, in the mind of the Council, review of the financial perspectives might be centred on the disappearance of Comrade Milosevic.
Jag fruktar i verkligheten att revideringen av budgetplanen i rådets anda enbart inriktas på att göra sig av med Milosevic.