"to con" translation into Swedish

EN

"to con" in Swedish

SV
volume_up
con {noun} [abbreviation]

EN to con
volume_up
[conned|conned] {verb}

In future, it will no longer be possible to con European citizens with tempting offers.
I framtiden kommer det inte längre att gå att lura EU:s medborgare med lockpriser.
You are the author of a disgraceful attempt to con the Irish into voting for this Lisbon Treaty in their forthcoming referendum.
Ni är initiativtagare till ett skamligt försök att lura irländarna att rösta för detta Lissabonfördrag i den kommande folkomröstningen.
So that he can con the people of the United Kingdom out of the referendum he promised them because he knows he cannot win it.
Så att han kan lura folket i Förenade kungariket på den folkomröstning som han lovade dem, eftersom han vet att han inte kan vinna den.

Synonyms (English) for "con":

con

Context sentences for "to con" in Swedish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishMaster thieves who practice the long con live separate lives as civilians.
Mästar tjuvar som praktiserar långa planer, lever ett separat liv som civila.
EnglishAnd before I knew it, guys from Con Ed had jumper cables in my head and the rest was...
Innan jag visste ordet av satte killar från Con Ed startkablar på mitt huvud.
EnglishMr President, Commissioner, the present document, like the report, is a labelling con.
Herr talman, herr kommissionär! Dokumentet som vi har här är liksom betänkandet ett etikettbedrägeri.
EnglishPágina web con información a extranjeros español Website with information for foreigners español
Página web con información a extranjeros español Website with information for foreigners español
EnglishTo paraphrase Sir Con: 'These two events are not unconnected'.
För att citera Sir Con: ?Dessa två händelser saknar inte samband?.
EnglishThis is a con: do not use such services, and instead contact your public health care provider directly.
Det är lurendrejeri: vänd dig inte dit, utan kontakta din sjukförsäkringsinstitution direkt.
EnglishJust look at what happened last week on the programme called 'Vieni via con me' ('Come away with me').
Se bara på det som hände förra veckan i programmet ”Vieni via con me” (”Följ med mig härifrån”).
EnglishI believe we all now regret the extravagant praise of neo-con policies in the Caucasus crisis.
Jag tror att vi alla nu beklagar det överdrivna prisandet av nykonservativ politik i samband med krisen i Kaukasus.
EnglishAs Mr Barón Crespo said, quoting Manzoni: 'Adelante ' but 'con juicio ' , 'Go on, carefully' .
Det är riktigt som Báron Crespo säger när han citerar Manzoni: " Adelante" men " con juicio" , " Framåt, men med förnuft" .
EnglishThe head of the British delegation, Sir Con O'Neil, remarked that these two events were not unconnected.
Ledaren för den brittiska delegationen, Sir Con O'Neil, kommenterade att dessa två händelser inte saknade samband.
EnglishThe head of the British delegation, Sir Con O'Neil, remarked that these two events were not unconnected.
Ledaren för den brittiska delegationen, Sir Con O ' Neil, kommenterade att dessa två händelser inte saknade samband.
EnglishHowever, it is also a focal point for paedophiles, con artists and the most unsophisticated foreign agents.
Landet är emellertid även ett viktigt tillhåll för pedofiler, bedragare och högst osofistikerade utländska agenter.
EnglishThat's all the time we got today on Con Talk.
Det är allt vi har tid med idag på " Kåk snack ".
EnglishCon questo si conclude il turno di votazioni.
Con questo si conclude il turno di votazioni.
EnglishHow fitting that it begins with the word ‘ con’.
Vi måste då fastställa lämpliga åtgärder.
EnglishEs un gran placer contar con su presencia.
Es un gran placer contar con su presencia.
EnglishThe old Labour government did not opt in, and the new Lib-Dem/Con coalition government must stay opted out.
Den gamla Labourregeringen ville inte vara med och den nya liberaldemokratiska/konservativa koalitionsregeringen måste stå utanför.
EnglishIn our activities we combine work at systems/components level with detailed studies of the energy con-version process.
I vår verksamhet kombinerar vi arbeten på system-/komponentnivå med detaljerade studier inom energiomvandlingsprocessen.
EnglishHow fitting that it begins with the word ‘con’.
De tycker att den är mycket smart: ”Context, not text, is the problem”, det vill säga ”Kontexten, inte texten, är problemet.”
EnglishIt is a con, a downright con.
Detta handlar rätt och slätt om ett lurendrejeri!