"to constrict" translation into Swedish

EN

"to constrict" in Swedish

EN to constrict
volume_up
[constricted|constricted] {verb}

to constrict (also: to clamp)
to constrict

Context sentences for "to constrict" in Swedish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishThere is therefore no urgent reason, no urgent need, to constrict the effect of the framework decision by introducing concepts like 'incitement' or 'genuine terrorist threat'.
Därför finns det ingen brådskande anledning, inget akut behov av, att hämma följderna av rambeslutet genom att införa koncept som ”anstiftan” och ”verkligt terroristhot”.
EnglishWe have to make sure that our legislation does not constrict the growth of technology and does not constrain the growth of competition that is going to come through these new forms of technology.
Vi måste se till att vår lagstiftning inte hindrar teknikutvecklingen och den ökande konkurrens som kommer att ske som ett resultat av dessa nya teknikformer.
EnglishEnvironmental levies, which are being planned for air traffic, should not constrict long flights unfairly, but should work as an incentive to withdraw short flights in favour of rail.
Den miljöavgift som planeras för flygtrafiken måste viktas så att den inte belastar långa flygningar på ett orimligt sätt och att den uppmuntrar flyttningen av korta flygningar till järnvägar.