"contest" translation into Swedish

EN

"contest" in Swedish

EN contest
volume_up
{noun}

contest (also: bout, campaign, fight, struggle)
volume_up
kamp {comm. gen.}
These are hardly the ingredients of a free, fair and transparent democratic contest.
Det är knappast komponenterna i en fri, rättvis och öppet demokratisk kamp.
Global warming will trigger a dangerous contest over energy resources.
Den globala uppvärmningen kommer att utlösa en farlig kamp om energitillgångarna.
In this strong-arm contest, this race against time, it is the credibility of the UN and Europe that is at stake.
I denna armbrytning och kamp mot klockan står FN: s och EU: s trovärdighet på spel.
contest (also: competition, cup, event, fixture)
volume_up
tävling {comm. gen.}
It is not a contest and it is not a race, but I do not accept that criticism.
Det är inte en tävling och inte en kapplöpning och jag accepterar inte den kritiken.
In such a contest, both teams are always liable to score an own goal.
I en sådan tävling är det alltid troligt att båda lagen kommer att göra självmål.
They have applied and are engaged in a contest that I believe can point the way ahead.
De har ansökt och deltar i en tävling som jag anser kan visa vägen framåt.
contest (also: competition, ball game)
volume_up
match {comm. gen.}
contest (also: action, battle, collision, contention)
volume_up
strid {comm. gen.}
To ensure that this contest did not spill over into a competition to secure the largest share of State aid, a groundbreaking agreement was forged early on, in 1992.
För att försäkra sig om att denna strid inte skulle förvandlas till en tävling för att säkra det största statliga stödet utformades ett banbrytande avtal redan i ett tidigt skede, 1992.
contest (also: competition, contention)
volume_up
tävlan {o.sg.}
Without such a dispute settlement mechanism, without those rules, we would have very little ammunition indeed in this contest.
Utan en sådan mekanism för att lösa tvister, utan dessa regler, skulle vi verkligen ha haft mycket litet ammunition i denna tävlan.

Synonyms (English) for "contest":

contest

Context sentences for "contest" in Swedish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishHis interpretation of the Rules of Procedure was totally despotic, and we contest it.
Det var en mycket pretoriansk tolkning av arbetsordningen och som vi svarar på.
EnglishA fascinating contest will develop: a race for the patronage of consumers.
Det kommer att finnas en fascinerande konkurrens, en konkurrens om köparnas gunst.
EnglishThe Greek authorities contest the need for the designation of those areas as sensitive.
De grekiska myndigheterna bestrider att områdena behöver klassas som känsliga.
EnglishFirst, many of the challenges facing us today are impossible to contest.
Många av de utmaningar som vi står inför idag är omöjliga att strida om.
EnglishI have no wish to contest the view of the Committee on Economic and Monetary Affairs.
Jag önskar inte ge mig in i en diskussion om ekonomiutskottets åsikt.
EnglishMadam President, I am informed that the Court did not contest the existence of the positive list.
Jag har fått information om att domstolen inte var emot att positivlistan finns.
EnglishIn such a contest, both teams are always liable to score an own goal.
Stämningen strax före beslutet om anslutningsförhandlingar skulle inte kunna vara sämre.
EnglishMr President, I formally contest the way you have proceeded.
Herr ordförande! Jag bestrider formellt sättet enligt vilket ni gått till väga.
EnglishFurthermore, Commissioner, we have lost our main weapon in this contest.
Dessutom har vi, fru kommissionsledamot, förlorat vårt viktigaste vapen i denna kraftmätning.
EnglishLast year, the virtue contest between governments was about who could spend the most.
Förra året tävlade regeringarna om vem som kunde spendera mest.
EnglishThe open method of coordination on pensions is not a beauty contest.
Den öppna samordningsmetoden för pensioner är ingen skönhetstävling.
EnglishIt is a fact that no one can contest and no one can disparage.
Det är ett faktum som ingen kan ifrågasätta och som ingen kan nedvärdera.
EnglishBasically, the close contest has exposed how complicated this country is.
Den jämna valutgången har visat hur komplicerat detta land är.
EnglishThey have applied and are engaged in a contest that I believe can point the way ahead.
Detta är exempelvis fallet med en stad som Glasgow, som inte var speciellt kulturinriktad i början.
EnglishStill some Europeans contest the project, ignoring its new orientation.
Fortfarande motarbetas projektet av vissa europeiska medborgare som ignorerar den nya inriktningen.
EnglishI do not contest that some of them have infringed the laws of the countries to which they travelled.
Jag bestrider inte att vissa av dem har överträtt lagarna i de länder som de har flyttat till.
EnglishJust look at who won the Eurovision Song Contest.
Vi är Europas viktigaste land, vi är helt enkelt bäst - se bara vilka som vann Eurovisionschlagerfestivalen!
EnglishI regard it as being anything but a secret ballot and wish to contest its legitimacy before we go any further.
Jag uppfattar det som raka motsatsen till ett hemligt val och vill redan nu protestera!
EnglishIn 2016, the nations hosting the contest will be Poland and Spain.
Under 2016 blir Polen och Spanien tävlingens värdländer.
EnglishI mean, I didn't even see you at the Arizona contest.
Var har du varit, Jag såg ju inte ens dig på Arizona tävlingen.