"convalescent" translation into Swedish

EN

"convalescent" in Swedish

EN convalescent
volume_up
{noun}

convalescent
volume_up
konvalescent {comm. gen.}
To continue in allegorical terms, I will state that the Pact is doing better today, but that it is a very weak convalescent that will not withstand further traumatic experiences.
För att fortsätta allegorin kan jag hävda att pakten mår bättre i dag, men att den är en mycket svag konvalescent som inte kommer att klara flera traumatiska erfarenheter.

Synonyms (English) for "convalescent":

convalescent
English