EN

cool {noun}

volume_up
The future will be just as difficult and we must therefore still try and keep a cool head, and retain our common sense and sound appreciation of situations.
Framtiden kommer inte att bli lättare och det gäller för oss att hela tiden bemöda oss att bevara vår fattning, vårt förnuft och goda omdöme.
cool (also: coolness)
cool
SV

cool {adjective}

volume_up
1. general
2. colloquial
volume_up
cool {adj.} [Amer.] [coll.]
Och om det inte lyckas, så kan det ändå se riktigt cool ut.
Failing that, visualized information can just look really cool.
Jag behöver säkert lektioner av dig om att vara cool.
I so need lessons from you on how to be cool.
Cool?
cool (also: häftig)
volume_up
dope {adj.} [slg.] (e.g. That´s dope)
cool
volume_up
swag {adj.} [slg.]

Context sentences for "cool" in Swedish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishBecause in these emotional times, we need some cool heads and clear information.
I dessa känslomässiga tider behöver vi hålla huvudet kallt och få tydlig information.
EnglishI share Mrs Záborská’s displeasure at the Federation’s cool response to this request.
Jag delar Anna Záborskás missnöje med federationens kyliga svar på denna begäran.
EnglishI share Mrs Záborská’ s displeasure at the Federation ’ s cool response to this request.
Jag delar Anna Záborskás missnöje med federationens kyliga svar på denna begäran.
EnglishWe need to keep a cool head, but we also need firmly to condemn what happened yesterday.
Vi måste hålla huvudet kallt men vi måste också kraftfullt fördöma vad som hände igår.
EnglishYes, we need to keep a cool head, Mr Schulz, but we also need to choose which side we are on.
Ja, Martin Schulz, vi måste hålla huvudet kallt, men vi måste också välja sida.
EnglishAt that time, it was not only cool to smoke, but it was even useful.
Då var det inte bara häftigt, utan då var det till och med nyttigt att röka.
EnglishSee, now that means it keeps the hot stuff hot... and it keeps the cool stuff cool.
Det betyder att det behåller det varma varmt, och det kalla kallt.
EnglishMr President, when the situation heats up, we have to keep cool heads.
Herr talman! När temperaturen stiger gäller det att hålla huvudet kallt.
EnglishTempers therefore need to cool down so that voting can take place normally.
Stämningen måste därför bli lite lugnare så att omröstningen kan äga rum under normala former.
EnglishAnd the question that I want to ask everybody here today is are you guys all cool with that idea?
Det jag vill fråga alla här idag- -är om ni alla tycker att den idén är okej?
EnglishSo, what if earth's climate decides to cool down instead of warm up?
Vad händer om klimatet på jorden bestämmer sig för att bli kallare i stället för varmare?
EnglishOh cool,...... come on, baby...... why is taking so long? we ain't got all night.
Nej fan, du ska veta att... - Jag kom hit för att hämta dig.
EnglishI would ask, therefore, that we keep a cool head despite our concern.
Jag pläderar därför för detta, att trots all möda hålla huvudet kallt.
EnglishSympathy and a cool head are, I believe, the two things which should guide our actions now.
Att visa deltagande och hålla huvudet kallt - så bör vi agera just nu.
EnglishThey soak up water like a sponge and thereby cool the atmosphere.
Regnskogarna fungerar som en svamp som suger upp vatten och därigenom kyler atmosfären.
EnglishHowever, I must say that your report is rather cool about my ideas in this area.
Men jag måste säga att ni i betänkandet ställer er ganska kallsinniga till mina idéer på detta område.
EnglishIt's either going to breathe or it's going to cool off, but it ain't doing both -- we can.
Antingen att andas eller att kylas ned men inte båda, som vi kan.
EnglishIf you look at dinosaur hands, a velociraptor has that cool-looking hand with the claws on it.
Om man tittar på dinosauriernas händer, en velociraptor hade den häftiga handen med klor på.
EnglishSo he taught me that physics is cool because it teaches us so much about the world around us.
Så han lärde mig att fysik är häftigt för att det lär oss så mycket om världen runt omkring oss.
EnglishWe politicians must be acutely aware of this and try to keep a cool head at all times.
Detta måste vi politiker vara mycket väl medvetna om, och vi måste försöka att alltid hålla huvudet kallt.