"cortex" translation into Swedish

EN

"cortex" in Swedish

EN cortex
volume_up
{noun}

1. general

cortex (also: cerebral cortex)
volume_up
hjärnbark {comm. gen.}
Dammsuger din hjärnbark
In very short, people who have more activity in the right side of the prefrontal cortex are more depressed, withdrawn.
Väldigt kortfattat, människor som har mer aktivitet i den högra sidan av frontallobens hjärnbark är mer deprimerade, tillbakadragna – dom beskriver inte så många positiva affekter.

2. anatomy

cortex
volume_up
bark {comm. gen.}
So Motts is doing something here, and probably he is going like this with his right hand, because the left side is activated on the motor cortex.
Så Mats gör någonting här. ~~~ Troligtvis gör han så här med sin högerhand, för den vänstra sidan aktiveras på den primära motoriska barken.

Synonyms (English) for "cortex":

cortex

Context sentences for "cortex" in Swedish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishWhen images are formed, a higher part of the visual cortex is involved in the temporal lobe.
Men abnormal aktivitet i spolformade gyrus kan istället framkalla hallucinationer av ansikten.
EnglishWhen people have these simple geometrical hallucinations, the primary visual cortex is activated.
Man kan inte forma bilder med sitt primära syncentrum.
EnglishYou don't form images with your primary visual cortex.
Man vet att människor med skador på spolformade gyrus kan förlora förmågan att känna igen ansikten.
EnglishAnd particularly, a part called the "pre-frontal cortex."
Speciellt viktigt är den del kallad prefrontal-cortex.
EnglishAnd some of the research now is showing is that people on the spectrum actually think with primary visual cortex.
En del av undersökningarna visar just nu är att människor på autismspektrat tänker främst med syncentrat.
EnglishAgain, I'm putting your anterior cingulate cortex to the test here, causing you conflicting pattern detections.
Igen, sätter jag er anterior cingulate cortex på prov här, och orsakar er en konflikt i mönster detektionen.
EnglishOn the side here, this is temporal cortex.
EnglishAnd indeed, you do see it in the human entorhinal cortex, which is the same part of the brain that you see grid cells in rats.
Och man hittar det i det mänskliga entorinala kortex vilket är samma del av hjärnan som du ser rutnätsceller hos råttor i.
EnglishYou can also see that his visual cortex is activated in the back of the head, because that's where he's seeing, he's seeing his own brain.
Man kan också se att hans syncentrum är aktiverat på baksidan av huvudet, för det är där han ser, han ser sin egen hjärna.
EnglishIn other words, if somebody touches me, my hand, neuron in the somatosensory cortex in the sensory region of the brain fires.
Med andra ord, om någon rör mig, min hand, så kommer neuroner i somatosensoriska cortec i det sensoriska området i hjärnan att aktiveras.
EnglishWell, it turns out the pre-frontal cortex does lots of things, but one of the most important things it does is it is an experience simulator.
Jo, det visar sig att prefrontal-cortex gör en massa saker, men en av de viktigaste saker den gör är att den är en upplevelsesimulator.
EnglishThis was a woman who didn't have trouble with her eyes, but the visual parts of her brain, a little tumor in the occipital cortex.
Detta var en kvinna som inte hade några problem med ögonen, men med de visuella delarna i hjärnan. ~~~ En liten tumör i den bakre delen av hjärnbarken.
EnglishSo Motts is doing something here, and probably he is going like this with his right hand, because the left side is activated on the motor cortex.
Så Mats gör någonting här. ~~~ Troligtvis gör han så här med sin högerhand, för den vänstra sidan aktiveras på den primära motoriska barken.
EnglishAnd instead of getting normal perception, you're getting an anarchic, convulsive stimulation, or release, of all of these visual cells in the inferotemporal cortex.
Istället för att få en normal perception, får man en anarkistisk och konvulsiv stimulans av alla dessa synceller i inferotemporal cortex.
EnglishNow what does a pre-frontal cortex do for you that should justify the entire architectural overhaul of the human skull in the blink of evolutionary time?
Så, vad är det som en prefrontal-cortex gör för dig att det rättfärdigar en total arkitektonisk översyn av skallen under ett ögonblick av evolutionär tid?
EnglishA person is then driven by biological stimuli from the subcortex region of the brain that are not checked or controlled by the cortex, where the higher emotions are based.
På så sätt kan en störd personlig och känslomässig utveckling påverka inte bara enskilda personer, utan även hela grupper och samhällen.
English. ~~~ (Laughter) Now, at this level, in what's called the inferotemporal cortex, there are only visual images, or figments or fragments.
Nu finns den här inne någonstans (skratt) På den här nivån, i det som kallas inferotemporal cortex, finns bara visuella bilder, eller fragment.
EnglishNow, I had this brain scan done several years ago, and I used to joke around about having a gigantic Internet trunk line going deep into my visual cortex.
Här är en magnetröntgenbild jag tog ett par år sedan och jag brukade skämta om att jag hade en gigantisk internet-ledning som gick djupt in i mitt syncentrum.
EnglishSo, cooking is a very important technology, because it allowed us to acquire what brought you all here: the big brain, this wonderful cerebral cortex we have.
Matlagning är en väldigt viktig teknik, eftersom den hjälpte oss att skaffa det som sammanfört er här: vår stora hjärna, den fantastiska hjärnbarken vi har.
EnglishA person is then driven by biological stimuli from the subcortex region of the brain that are not checked or controlled by the cortex, where the higher emotions are based.
En person drivs också av biologisk stimulans från subkortikala delar av hjärnan som inte kontrolleras eller styrs av hjärnbarken där de mer utvecklade känslorna finns.