EN

crack {noun}

volume_up
1. general
Morfologi baserad spricka upptäckt i stålämnen
Du har en spricka i kylaren.
Båten har fått en spricka!
Preliminary trials accurately identify slabs with cracks and produce no false detections.
Preliminära försök att identifiera exakt plattor med sprickor och ger inga falska upptäckter.
We are trying to crack the code of protective rights for the companies but it is not easy.
Vi försöker knäcka koden för skyddsrättigheter för företagen, men det är inte lätt.
If they became aware that one of their fellow detainees was likely to crack under interrogation, they would have made efforts to kill him as well.
Om de hade märkt att en av deras medfångar sannolikt skulle bryta samman under förhör skulle de ha försökt döda honom också.
crack (also: chink, cranny, crevice, interstice, slot)
crack (also: bang, bark, clap, clash, clout, crump, flap, flip, flop, knock)
crack (also: bang, crash, smash)
crack
crack (also: darkness, gibe, malevolence, spite)
crack (also: gibe, innuendo, sneer)
volume_up
pik {comm. gen.}
crack (also: fault, flaw)
crack (also: bang, bark, clap)
volume_up
knall {comm. gen.}
crack (also: whiplash)
crack (also: quip, sarcasm)
crack
Det är en liten Uzi och två påsar med crack.
Att droger som heroin och crack-kokain är okej?
2. "drugs", slang
crack
Att droger som heroin och crack-kokain är okej?
3. "in wood"
crack
volume_up
sköra {comm. gen.} (i trävirke)
4. construction
crack
Morfologi baserad spricka upptäckt i stålämnen
Du har en spricka i kylaren.
Båten har fått en spricka!
SV

crack {only plural}

volume_up
Det är en liten Uzi och två påsar med crack.
That's a small Uzi and two vials of crack.
Att droger som heroin och crack-kokain är okej?
Drugs like heroin and crack cocaine are okay?

Context sentences for "crack" in Swedish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content.

EnglishIf there's a plumber, he's 300 pounds and he's got a giant butt crack.
Finns en rörmokare, väger han 130 kg och har en gigantisk raggarskåra, erkänn.
EnglishIt is also a market-opening measure without using sledgehammers to crack nuts.
Det är även en marknadsöppnande åtgärd som inte använder släggor för att knäcka muttrar.
EnglishWe are trying to crack the code of protective rights for the companies but it is not easy.
Vi försöker knäcka koden för skyddsrättigheter för företagen, men det är inte lätt.
EnglishWould it not be prudent to see how it works before we use a sledgehammer to crack a nut?
Är det inte bäst att vänta och se hur det fungerar innan vi slår på stora krigstrumman?
EnglishIndeed it is clear that the question of the leftovers is going to be a fairly hard nut to crack.
Det visar sig nämligen att dessa left overs utgör en ganska hård nöt att knäcka.
EnglishAs social democrats, we feel that sustainable energy must be given a fair crack of the whip.
Som socialdemokrater anser vi att hållbar energi måste få en rättvis chans.
EnglishFirst and foremost, a crack has appeared in the principle of regional balance.
Först och främst har principen om regional balans satts ur spel.
EnglishClearly Europeans feel that the European Ombudsman has the right to crack the whip over everyone.
Det står klart att européerna tror att ombudsmannen har rätt att läxa upp alla.
English   Mr President, now that we have a Grand Coalition, we want to make a bit of a crack in it.
   – Herr talman! Nu när vi har en stor koalition vill vi skapa en liten spricka i den.
EnglishOur rapporteur has given the Commission several hard nuts to crack.
Vår föredragande har gett kommissionen flera hårda nötter att knäcka.
EnglishThis time, the discharge pertains to the 1998 budget, and it is a particularly hard nut to crack.
Denna gång gäller det budgetåret 1998, och valet är extra besvärligt.
EnglishEspecially if every safe you crack between now and then is already empty?
Speciellt om alla skåp ni öppnar mellan nu och då är tomma.
EnglishThe first one is to crack down on the smuggling of human beings as an element of organised crime.
Den ena aspekten är bekämpandet av människosmuggling som en del av den grova brottsligheten.
EnglishIt has a central encryption you have to crack to utilize the system.
Du måste knäcka huvudkrypteringen för att komma in i systemet.
EnglishHowever, the Americans may find that Syria is a hard nut to crack.
Amerikanerna kanske anser att Syrien är en hård nöt att knäcka.
EnglishEurope needs to crack down on the trade in trafficking human beings.
Europa måste slå ned på dem som ägnar sig åt människohandel.
EnglishYou are the second person to crack the van der Woude safe tonight.
Ni är dom andra som knäcker Van der Woudes kassaskåp inatt.
EnglishWill the Commission also crack down on sheer exploitation?
Kommer kommissionen även att agera mot ren och skär exploatering?
EnglishAnd, O' Neal, you gotta crack the first guy that shows outside.
Och O`neil, du måste träffa den första som syns där ute.
EnglishIn particular they want a fair crack of the whip.
De vill i synnerhet ha en sportslig chans att visa vad de duger till.

"crack of gunfire" in Swedish

crack of gunfire
Swedish
  • spricka av skottlossning
More chevron_right

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content.

"crack the glass" in Swedish

crack the glass
Swedish
  • spricka glaset
More chevron_right