EN crush
volume_up
{noun}

1. general

crush (also: jam, press, scrum, squeeze)
volume_up
trängsel {comm. gen.}
crush (also: dash, pep, snap, verve)
volume_up
kläm {comm. gen.}
crush (also: crowd, multitude, press, multitudes)
volume_up
folkmassa {comm. gen.}
crush (also: breakage)
crush (also: compaction, press)
volume_up
pressning {comm. gen.}
To quote just one of the many eloquent figures, the non-recyclable waste which remains after crushing and shredding makes up 10 % of the total volume of hazardous waste.
Bland andra talande siffror utgör resterna efter pressning av det som inte kan återvinnas 10 procent av den totala volymen farligt avfall.
crush
crush
volume_up
fruktdryck {comm. gen.}
crush (also: infatuation, love)
volume_up
förälskelse {comm. gen.}

2. colloquial

crush
volume_up
stor bjudning {comm. gen.}

Context sentences for "crush" in Swedish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishThe loss of their flagship will crush their spirit and secure our victory.
Förlusten av amiralsskeppet kommer att släcka deras kämpaglöd och säkra vår seger.
EnglishDwindling cohesion policy funds will continue to crush our economy.
Krympande medel från sammanhållningsfonden kommer att fortsätta att hålla vår ekonomi nere.
EnglishI have had a crush on you since I was a little girl.
Jag har varit galen i dig ända sedan jag var liten flicka.
EnglishIs that the case with jawed traps that crush under water?
Gäller det även rävsaxar som slår igen under vatten?
EnglishI think she's got a crush on her teacher, David.
Jag tror att hon är kär i vår lärare David.
EnglishTo realise full copyright protection we also need more powerful means to crush widespread piracy.
För ett förverkligande av det upphovsrättsliga skyddet behövs också hårdare metoder som kan få bukt på den vitt utbredda piratismen.
EnglishIf the Commission wants to crush open coordination at some time, then I think this is how they must do it.
Jag tror att om kommissionen vill att den öppna samordningen någon gång jämnas med marken så måste de göra på det här sättet.
EnglishOh no, that machine is going to crush the flower.
Maskinen kommer att förstöra blomman!
EnglishYet, in ‘real life’, it is in fact large companies’ attempts to maximise their profits that crush small subcontractors.
Ändå är det ”i verkligheten” de stora företagens försök att maximera sina vinster som krossar små underleverantörer.
EnglishHe would crush them in a sandwich.
Men varför måste vi hela tiden upprepa dessa saker?
EnglishI've had a crush on you since we met.
Jag har varit förälskad i dig sedan vi möttes.
EnglishHe would crush them in a sandwich.
Han skulle klämma sönder dem i en sandwich.
EnglishYou must really have a crush on me.
Du måste verkligen vara förälskad i mig.
EnglishCrush everything you built with the wind,
EnglishLook, Will knows you have a crush on him.
EnglishWe reject a document along these lines, for we are committed to freedom of expression and condemn documents that crush freedom.
Vi förkastar dokument som innehåller en sådan anda, därför att vi stöder åsiktsfrihet och fördömer dokument som stryper friheten.
EnglishThe communists could build the Berlin Wall in 1961 and use military intervention to crush the Prague Spring reform movement in 1968.
Kommunisterna kunde bygga Berlinmuren 1961 och använda militära insatser för att slå ned reformrörelsen under Pragvåren 1968.
EnglishHe has a crush on my girlfriend.
EnglishYou're going to crush the baby.
EnglishIn the name of the new liberalism, the EU's right-wing forces want to break and crush good educational systems and the good social security system.
I den nya liberalismens namn vill EU:s högerkrafter förstöra och bryta ned goda utbildningssystem och ett bra socialt trygghetssystem.