"cry" translation into Swedish

EN

"cry" in Swedish

volume_up
cry {noun}

EN cry
volume_up
{noun}

cry (also: call, shout, whoop)
From that conference there came a cry for help for the world's poor.
Från denna konferens kom ett rop på hjälp åt de fattiga i världen.
(PL) Madam President, we remember Fidel Castro's famous cry of 'socialism or death'.
Vi minns Fidel Castros berömda rop på ”socialism eller död”.
Our common cry for bread on behalf of all who are suffering from hunger must not fail to be heard.
Vårt gemensamma rop efter bröd för alla hungerdrabbade måste hörsammas.
cry (also: holler, howl, roar, shout)
This week we heard the first political cry of the new-born Europe.
Den här veckan har Europa utan tvivel gett till sitt första politiska skrik.
This week we heard the first political cry of the new-born Europe.
(FR) Den här veckan har Europa utan tvivel gett till sitt första politiska skrik.
And the baby's cry really penetrated me, as a mother.
Och barnets skrik penetrerade mig, som en mor.
cry (also: weep)
volume_up
gråt {comm. gen.}
Tyst, lilla raring Gråt inte nu
cry (also: shriek, squeal, scream)

Context sentences for "cry" in Swedish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishThat is such a far cry from the Common Market which the United Kingdom joined in 1973.
Detta är väldigt långt ifrån den inre marknad som Storbritannien gick med i 1973.
EnglishI could only hide myself and cry... as my goats were consumed by fiery black liquid death.
Jag var tvungen att gömma mig medan mina getter slukades av den flytande döden.
EnglishExperience has taught us that the Council tends to cry off at crucial moments.
Erfarenheten har lärt oss att rådet har en benägenhet att dra sig ur i avgörande ögonblick.
EnglishOpposition and independent media are repressed, democracy is a far cry.
Oppositionen och de oberoende medierna förtrycks, demokratin är långt borta.
EnglishIt is a far cry from the protection of man and the environment that we Socialists hold dear.
Det är långt ifrån det skydd av människor och miljö som vi socialister hyllar.
EnglishAnd there shall be so great a cry throughout the land that you will surely let the people go.
Och det kommer att klagas så högt i landet att du sannerligen måste frige folket.
EnglishSome have been issued since, but it is a far cry from what was requested.
Några har utfärdats sedan dess, men det är långt ifrån vad som begärdes.
EnglishPeople on the left and the extreme left have raised a hue and cry against the Directive.
Folk på vänsterkanten och den yttersta vänstern har upphävt ett ramaskri mot direktivet.
EnglishSince, thank God, we live in a democracy, this time it is for Parliament to cry mea culpa.
Eftersom vi gudskelov lever i en demokrati, får ni här slå er för bröstet.
EnglishFinally, Madam President, I should like to emit a cry of distress.
Jag skulle då här slutligen, fru ordförande, också vilja utstöta detta nödrop.
EnglishSince, thank God, we live in a democracy, this time it is for Parliament to cry mea culpa .
Eftersom vi gudskelov lever i en demokrati, får ni här slå er för bröstet.
EnglishThe Commission and the Council should therefore heed our warning cry and lose no more time.
Därför bör kommissionen och rådet lyssna till vårt varningsrop och inte förlora mer tid.
EnglishThe dispute is in any case a far cry from the bilateral commercial battles of the past.
Tvisten är hur som helst långt ifrån de bilaterala kommersiella striderna från det förgångna.
EnglishIt is now necessary, more than ever before, to send out a cry of alarm, a "democracy SOS' .
Det är mer än någonsin nödvändigt att slå larm, ett " SOS demokrati" .
EnglishMay this fire and its victims be a great cry of warning for the future.
Låt oss hoppas att denna brand och offren för den blir en stark varningssignal för framtiden.
EnglishIt is now necessary, more than ever before, to send out a cry of alarm, a " democracy SOS '.
Det är mer än någonsin nödvändigt att slå larm, ett " SOS demokrati ".
EnglishSecondly, we need to recognise that the European institutions have taken up this cry of protest.
För det andra kan vi konstatera att EU-institutionerna faktiskt har hörsammat dessa protestrop.
EnglishA model which is even a far cry from the principle of ensuring that everyone is given the same start in life.
En modell som också ligger långt ifrån principen om lika möjligheter för alla.
EnglishHe said, 'Niger has sent us a message in the whimpers of children too malnourished to cry for help '.
Under den andra halvan av augusti mottog Världslivsmedelsprogrammet endast två donationer.
EnglishThe high level of abstention in the recent European Elections is a genuine cry of alarm.
Det mycket låga valdeltagandet vid de senaste valen till Europaparlamentet är verkligen en alarmsignal.