"to cudgel" translation into Swedish

EN

"to cudgel" in Swedish

SV
Here I will take up the cudgels for the Structural Funds and for maintaining these policies as far as possible.
Här vill jag slå ett slag för strukturfonderna och ett största möjliga bibehållande av den politiken.
Mr President, ladies and gentlemen, after all this criticism I am going to take up the cudgels on behalf of the Schengen Agreements.
Efter all denna kritik vill jag nu slå ett slag för Schengenavtalet.
The aim of this report is to take up the cudgels for a better information and communication strategy for the European Union.
Syftet med detta betänkande är att slå ett slag för en en bättre informations- och kommunikationsstrategi för Europeiska unionen.

Context sentences for "to cudgel" in Swedish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishOur Ombudsman acts fearlessly, like Jaakko Ilkka in the Finnish Cudgel War, against the tyranny of the administrative nobility.
Vår ombudsman agerar lika modigt som Jaakko Ilkka gjorde i klubbekriget mot den egenmäktige adeln inom förvaltningen.
EnglishI sometimes think that we are trying to ask for secure, stable supplies of vitally important raw materials while wielding a cudgel.
Ibland känns det som om vi ber om säkra, stabila leveranser av livsnödvändiga råvaror samtidigt som vi svingar en knölpåk.
EnglishNowadays, immunity is used as a kind of 'cudgel' for settling one's account or as 'loose change' for manipulation of Members of Parliament.
Nuförtiden används immunitet som en sorts redskap för att lösa egna problem eller som växelpengar för att manipulera parlamentets ledamöter.
EnglishThe same goes for the racism cudgel that is readily swung at anyone drawing attention to aberrations connected with asylum and foreign nationals.
Det gäller även rasism och den knölpåk som snabbt svingas mot den som riktar uppmärksamhet mot avvikelser kopplade till asyl och utländska medborgare.