"cut it out" translation into Swedish

EN

"cut it out" in Swedish

EN cut it out
volume_up
[example]

1. colloquial

cut it out
volume_up
lägg av [coll.] [ex.]

Context sentences for "cut it out" in Swedish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishIt's a big deal going down, and you are trying to cut me out of the fucking loop.
Det är en stor affär på gång och du försöker hålla mig utanför.
EnglishBut when you guys start to cut me out of the conversation, that's when it gets a little strange.
Men när ni killar börjar stänga ut mig från samtalet, börjar det bli konstigt.
EnglishYou have to cut it out, bring it back home, cut it up, look inside and say, "Oh yes, it does have gas."
Man måste skära ut den, ta med den hem, skära upp den, titta inuti och säga: "Jo, det finns bensin."
EnglishWe need the proper tools to cut him out.
Vi behöver rätt verktyg för att skära ut honom.
EnglishBut to make them palatable, we cut it out of a steel plate and put it in front of a fire and photographed it like this.
Men för att göra dem smakfulla, skar vi ut dem i stålplattor och placerade dem framför en eld och fotograferade det så här.
EnglishWould you cut that out?
EnglishOr I'll cut it out.
EnglishWould you cut it out!
EnglishBut even that sum faces the annual battle that there is no legal base and the Council regularly attempts to cut it out altogether.
Men till och med denna summa får slåss mot det årligen återkommande argumentet att det saknas rättslig grund och att rådet regelbundet försöker stryka det helt.
EnglishI am worried that some of the more ambitious suggestions in Mrs Lucas' report, for example an 80% cut, are out of proportion to the cost.
Jag befarar att en del av de mer ambitiösa förslagen i Caroline Lucas betänkande, till exempel en 80-procentig minskning, inte står i proportion till kostnaderna.
EnglishI would be the last person to want to cut anything out here, but we discussed HACCP when we worked on the current version of the food hygiene directive.
Jag vore den siste som här skulle vilja göra eftergifter. Men vi har i föreliggande bearbetning av direktivet om livsmedelshygien talat om HACCP-systemet.
EnglishIt aims at effective protection of European investors from illegitimate expropriations or disguised legislation intended to cut them out of certain markets.
Målet är att skapa ett effektivt skydd för europeiska investerare mot olaglig expropriation eller dold lagstiftning vars syfte är att stänga dem ute från vissa marknader.
EnglishFor instance, I feel we could accept Mrs Frassoni’s invitation to re-examine some amendments to see whether it is possible to group them together or cut any out.
Jag anser till exempel att vi kan godta Monica Frassonis uppmaning att gå igenom ändringsförslagen för att se om det är möjligt att gruppera eller stryka några av dem.
EnglishWe can tell in the operating room, in the field, at a molecular level, where is the cancer and what the surgeon needs to do and how much more work they need to do to cut that out.
Vi ser den i operationssalen, på fältet, på molekylär nivå, var cancern är och var kirurgen måste göra och hur mycket de måste göra för att kunna skära bort den.