"cute" translation into Swedish

EN

"cute" in Swedish

EN cute
volume_up
{adjective}

1. general

cute
No, we must also direct our attention now and then to less popular species which do not look as cute.
Nej, ibland måste vi också rikta vår uppmärksamhet mot mindre populära arter som inte är lika gulliga.
Internationally, there is growing opposition to these catches, especially of cute marine mammals, but also of other species.
Internationellt ökar opinionen mot dessa fångster, framförallt gulliga sjödäggdjur, men även andra arter.
cute (also: clever, elegant, natty, nifty)
volume_up
smart {adj.}
cute (also: astute, clever, dexterous, keen)
volume_up
klipsk {adj.}

2. American English

cute (also: dainty, sweet, cunning)
volume_up
söt {adj.}
Listen, I know this is unprofessional...... but I think you're really cute.
Jag vet att det är opprofisionelt...... men jag tycker att du är redigt söt.
You're really cute, but I don't know what you're saying!
Du är verkligen söt, men jag förstår inte vad du säger.
I want you to look cute and cuddly, private.
Jag vill att du ska se söt och gullig ut, soldat.
cute (also: dear)
volume_up
gullig {adj.}
I want you to look cute and cuddly, private.
Jag vill att du ska se söt och gullig ut, soldat.
Han är nästan lika gullig som du, Lonnie.
Du har så gullig morgonfrisyr.
cute (also: dear, sweet)
volume_up
rar {adj.}

Synonyms (English) for "cute":

cute

Context sentences for "cute" in Swedish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishDon't tell me all the cute conversation... and air humping is leading nowhere!
Säg mig inte att en konversation... säg inte att det här inte leder till nånting!
EnglishAnd there were a lot of cute girls in the soprano section, as it turns out.
Och det fanns en hel del söta tjejer i sopranstämman, visade det sig.
EnglishAnd he sees the maggots, and the maggots are kind of looking a little cute.
Så han tar lite vatten och skall börja rengöra, då hans uppmärksamhet drar sig mot maskarna.
English(Laughter) So it's cute, but it's also like a subtle channel of conveying information, right?
(Skratt) Det är gulligt, men också ett subtilt sätt att förmedla information, eller hur?
EnglishAnd I took it to MIT press and they said, "Cute, but not for us.
Och tog dem till MITs förlag, och de sade "Fiffigt. ~~~ Men inte vår grej.
EnglishRon, my husband, thought it would be cute if mine were pink and his blue.
Min man tyckte att det är gulligt om jag har rosa och han blå.
EnglishWhat I'd like to know is did you fix it with the cute cop?
Vad jag undrar är om du har fixat till det med den snygga polisen?
EnglishI tried other people and everybody said the same thing, "Cute.
Jag försökte med andra, men alla sa samma sak." ~~~ "Fiffigt.
EnglishCute trick, McCan' thy, but it will do you do good.
Du luras, McCarthy, men det kommer du inte undan med.
EnglishEven my books on children have cute, fuzzy animals.
Även mina böcker om barn har söta, fluffiga djur.
EnglishThank you, but you... you're the cute one.
Tack så mycket, men du... du är den sötaste.
EnglishIt's her cute little, fluffy pet kitten.
Det är hennes söta, fluffiga lilla gosekatt.
EnglishIt is no longer about cute Gucci bags, but about the health and safety of the European citizen, the European consumer.
Det handlar inte längre om tjusiga Gucci-väskor, utan om de europeiska medborgarnas och konsumenternas hälsa och säkerhet.
EnglishLook at the cute little baby, Diego.
Titta på den söta lilla babyn, Diego.
EnglishFLASS It's a cute little assistant DA.
EnglishThere are lots of cute guys here.
Det finns massor med söta killar här.
EnglishYou think you're cute, don't you?
EnglishLook at these cute little scones.
EnglishLook at those cute little legs.
EnglishBut I wasn't here for cute.