"darkness" translation into Swedish

EN

"darkness" in Swedish

EN darkness
volume_up
{noun}

darkness (also: blackness, gloom, gloominess, murk)
Life evolved under conditions of light and darkness, light and then darkness.
Livet utvecklades under förhållanden av ljus och mörker, ljus och sedan mörker.
Romania is unfortunately returning to the darkness of the Middle Ages, to barbarity.
Dessvärre präglas Rumänien av Medeltidens mörker och grymhet på detta område.
(FR) Madam President, let us imagine a city that is regularly plunged into darkness.
Låt oss föreställa oss en stad som regelbundet försänks i mörker.
darkness (also: cloud, ghost, pall, phantom)
volume_up
skugga {comm. gen.}
darkness (also: evilness, iniquity, malevolence, malice)
volume_up
ondska {comm. gen.}
It is no good condemning Iran out of hand and regarding it as being led by Manichean forces of wickedness and darkness.
Det är inte bra att döma Iran på stående fot och betrakta det som ett land lett av manikeiska styrkor som kännetecknas av ondska och mörker.
darkness (also: blackness)
volume_up
svärta {comm. gen.}
darkness (also: crack, gibe, malevolence, spite)
volume_up
elakhet {comm. gen.}

Context sentences for "darkness" in Swedish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishShe foresaw the imposition of rule by the forces of darkness - how right she was!
Hon förutsåg att de mörka krafterna skulle ta över - och hon hade helt rätt!
EnglishMr Solana in the Council has made an audacious bid to be crowned the prince of darkness.
Herr Solana från rådet har gjort ett djärvt försök till att krönas till mörkrets furste.
EnglishIt is great to live in semi-darkness and not always in the sunshine, in artificial light.
Det är fint att befinna sig i skymning och inte alltid i solsken eller artificiellt ljus.
EnglishWe also remember when the whole of Italy was plunged into darkness for many hours.
Vi minns även när hela Italien mörklades under många timmar.
EnglishBut I would like to quote that 'it is better to light a candle than to curse the darkness' .
Men jag skulle vilja säga att " det är bättre att tända ett ljus än att förbanna mörkret" .
EnglishBut I would like to quote that 'it is better to light a candle than to curse the darkness '.
Men jag skulle vilja säga att " det är bättre att tända ett ljus än att förbanna mörkret ".
EnglishHowever, Congo does not have to be a heart of darkness.
Demokratiska republiken Kongo behöver dock inte vara ett nytt ”Mörkrets hjärta”.
EnglishIt is a fact, though, that we have been in darkness for three months.
Det är dock ett faktum att vi har vistats i mörkret i tre månader.
EnglishDread Lord of Darkness, are you not greater than the god of Moses?
Du fruktade mörkrets härskare, är du inte mäktigare än Moses gud?
EnglishIndeed, the state of the Union also has its areas of darkness.
Situationen i Europeiska unionen uppvisar förvisso också skuggzoner.
English. - (PL) Mr President, Joseph Conrad referred to Congo as the heart of darkness.
för PPE-DE-gruppen. - (PL) Fru talman! Joseph Conrad kallade Kongo mörkrets hjärta.
English      Mr President, wars are often waged under the cover of darkness.
    –  Herr talman! Krig förs ofta i skydd av mörkret.
EnglishActually, we have a ray of hope in the darkness of your life.
Vi kan faktiskt tända ett litet hopp i ditt dystra liv.
EnglishThe darkness falls, and the air is somewhat biting.
Mörkret faller och det börjar bli lite bett i den klara luften.
EnglishHave the days of darkness made you see the light, Rameses?
Har dessa mörka dagar fått dig att se ljuset, Ramses?
Englishwho have gone through the most unimaginable darkness.
som har gått igenom det obeskrivligaste mörkret på jorden.
EnglishThis is why journalists most often concentrate on unfavourable aspects, because they are looking for the heart of darkness.
Journalisterna skriver oftast om ogynnsamma aspekter på sin jakt efter mörkrets hjärta.
EnglishShe said: 'We must defeat the forces of darkness'.
Hon sa: ”Vi måste bekämpa mörkrets makter.”
EnglishSlovenia is a peaceful and safe country where people can walk the streets of our cities safely even during the hours of darkness.
För det första vill jag personligen tacka de parlamentsledamöter som har riktat vänliga ord till mig.
EnglishWhen I first heard about this issue, it seemed like something straight out of Joseph Conrad's novel Heart of Darkness.
När jag först hörde talas om den här frågan verkade det som taget direkt ur Joseph Conrads roman Mörkrets hjärta.