"day" translation into Swedish

EN

"day" in Swedish

volume_up
day {noun}

EN day
volume_up
{noun}

day
volume_up
dag {comm. gen.}
Today is a historic day for the Chamber, a historic day for the enlarged Europe.
I dag är en historisk dag för parlamentet, en historisk dag för det utvidgade EU.
This was a great day for Portugal, and an absolutely marvellous day for women.
Detta var en stor dag för Portugal, och en alldeles fantastisk dag för kvinnorna.
There is no need, Mr President, to go on reinventing the wheel day after day.
Det finns inget behov av att återuppfinna hjulet dag efter dag.
day
volume_up
dygnet {n} [coll.]
Each of us receives e-mail messages every day and it is normal to receive them 24 hours a day.
Var och en av oss får e-postmeddelanden varje dag och ofta dygnet runt.
Small icons indicate if the theme changes with the weather, time of day, or day of the week.
Små ikoner visar om temat förändras i förhållande till vädret, tiden på dygnet eller veckodagen.
I ask you: Is it really available 24 hours a day?
Jag frågar er: Fungerar verkligen numret dygnet runt?
day (also: bang, bat, battle, belt)
To this day, this is the most Medals of Honor ever awarded for a single battle.
Upp till idag, är det fortfarande det största antalet hedersmedaljer som delats ut för ett enskilt slag.
We have less than 1000 days in which to save the world and secure an international agreement of this kind.
Vi har mindre än 1 000 dagar på oss att rädda världen och säkra en internationell överenskommelse av detta slag.
Those who are currently coming to the fore in Europe based on fear will win the day.
De som just nu är i blickpunkten i Europa grundat på rädsla skall vinna slaget.
day
When changing provider, consumers must be able to keep their own number within a day.
När konsumenten byter leverantör ska han eller hon kunna ha sitt eget nummer inom ett dygn.
Yet, that car sits idle for 23 hours a day.
Ändå står den bilen stilla i 23 timmar per dygn.
During three hectic days in late May, Inger Scharis and Mats Amundin moved the pups.
Under tre hektiska dygn i slutet av maj flyttade Inger Scharis och Mats Amundin valparna.
day (also: battle, triumph, victory)
volume_up
seger {comm. gen.}
Perhaps we ought to learn to do this one day.
När man tar hem en seger får man också njuta av den.
However, if it is true that it is a day of celebration, then it is, in any case, a hard-won day of celebration.
Om det emellertid är sant att det ska firas denna dag handlar det hur som helst om en svårvunnen seger.
It is not a triumph, but it is not a defeat; and the manager lives to fight another day.
Det är inte en seger, men det är inte en förlust, och tränaren överlever.

Context sentences for "day" in Swedish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishOn sunny winter days people put on their sunglasses and spend the day on the ice.
Soliga vårvinterdagar plockar folk fram solglasögonen och vallfärdar ut på isen.
EnglishHis appeal is to be heard on 13 April, or in other words the day after tomorrow.
Hans överklagande skall höras den 13 april, vilket med andra ord är i övermorgon.
EnglishYes, the Council was defeated that day by a further judicial show of strength.
Ja, den dagen led rådet ett nederlag genom ännu en juridisk styrkedemonstration.
EnglishI can only confirm that the day after tomorrow there will be a cabinet meeting.
Jag kan bekräfta att vi i övermorgon kommer att hålla ett regeringssammanträde.
EnglishAt the end of the day, though, it is about people, and they should come first.
När allt kommer omkring handlar det dock om människor och de borde komma först.
EnglishForced labour is the order of the day, and children are conscripted into the army.
Tvångsarbete hör till ordningen för dagen och barn tvångsrekryteras till armén.
EnglishIf this road, and many others, see the light of day, the extremists will have won.
Om denna väg, och många andra, förverkligas kommer extremisterna att ha vunnit.
EnglishIf SIS II ever sees the light of day, then we will owe much to you, Mr Coehlo.
Om SIS II någonsin blir verklighet har vi mycket att tacka er för, herr Coelho.
EnglishWhy were the human rights organisations and World Peace Day banned on 1 September?
Varför förbjöds människorättsorganisationer och världsfredsdagen den 1 september?
EnglishIt was: "What percentage of the day and night do you think about this person?"
Det var: "Hur många procent av natten och dagen tänker du på den här personen?"
EnglishBut we continue to support this, even if it all blows up in our faces one day.
Men vi fortsätter ju hela tiden på detta vis, så att vi sedan får sota för det.
EnglishAnd predictably, perhaps, on the fourth day he ended up in the operating room.
Och förutsägbart, kanske, på den fjärde dagen hamnade han vid operationsbordet.
EnglishParliament and the Committee on Development prove this every day in their work.
Parlamentet och utskottet för utveckling bevisar dagligen detta i sitt arbete.
EnglishMore than half a million are refugees in Tanzania's refugee camps to this day.
Över en halv miljon är fortfarande flyktingar och bor i flyktingläger i Tanzania.
EnglishIt has been maintained that farmers would only be able to work for two hours a day.
Det har hävdats att jordbrukarna endast skulle kunna arbeta två timmar om dagen.
English   Madam President, all we can say is that this debate is a bit too late in the day.
   – Fru talman! Vi kan bara säga att denna debatt hålls lite för sent på dagen.
EnglishAnd the standard of quality required varies from project to project to this day.
Och den erfordrade kvaliteten varierar till dags datum mellan olika projekt.
EnglishThe closer we get to the day of decision, the more afraid some of us seem to become.
Ju närmare vi kommer dagen för ett beslut, desto räddare tycks några av oss bli.
EnglishI would never have been that adventurous before I started my 30-day challenges.
Jag hade aldrig varit så äventyrlig innan jag började med mina 30-dagarsutmaningar.
EnglishAt the end of the day it is competition that makes the climate, not state aid.
Till syvende och sist är det konkurrensen som skapar klimatet, inte statligt stöd.