EN deliberately
volume_up
{adverb}

deliberately
The truth is that these mines are deliberately designed to disable people.
Sanningen är den att dessa minor är medvetet utformade för att invalidisera människor.
They deliberately refuse to join NAFO, of which the European Union is a member.
De vägrar mycket medvetet att gå med i NAFO, som Europeiska unionen tillhör.
We have deliberately chosen to base an approach on region-to-region negotiations.
Vi har medvetet valt att tillämpa en strategi med interregionala förhandlingar.
I believe that some Member States have deliberately sabotaged the negotiations.
Jag anser att vissa medlemsstater har saboterat förhandlingarna avsiktligt.
This amounts to deliberately putting consumers at risk and, as such, is unacceptable.
Det innebär ett avsiktligt riskerande av konsumenterna som inte kan accepteras.
It would amount to deliberately flouting international law.
Det skulle innebära att man avsiktligt nonchalerade internationell rätt.
deliberately (also: intentionally, on purpose, purposely)
Consumers are currently being deliberately misled.
För närvarande vilseleds konsumenterna med flit.
Hon skulle aldrig gjort det med flit.
It is deliberately this complicated so that no-one can get their head around what it contains.
Man har gjort det så här komplicerat med flit för att ingen ska kunna få grepp om vad som står i det.
deliberately (also: carefully, cautiously, delicately, gently)
deliberately
deliberately

Context sentences for "deliberately" in Swedish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishThey are accused of deliberately infecting hundreds of Libyan children with HIV.
De står anklagade för att avsiktligen ha infekterat hundratals libyska barn med hiv.
EnglishI, for one, was very happy with it, but deliberately did not say very much.
Jag blev personligen väldigt nöjd med det, men valde att inte säga för mycket.
EnglishTerrorism deliberately sets out to destroy freedom: its purpose is to destroy freedom.
Terrorism är att avsiktligen förgöra friheten: dess syfte är att förgöra friheten.
EnglishThe Council is deliberately allowing a country that needs our help to go downhill.
Rådet tar med i beräkningen att situationen förvärras i ett land som behöver vår hjälp.
EnglishAs you know, there is a consultation paper that is deliberately open in tone.
Som ni vet finns ett samrådsdokument som avsiktligen håller en öppen ton.
EnglishAnd there are some examples of projects that have deliberately tried to mimic ecosystems.
Och det finns flera projekt som med avsikt har försökt efterlikna sådana ekosystem.
EnglishYet these brokers deliberately travel overseas to ply their trade.
I nuläget reser dessa handlare avsiktligen utomlands för att bedriva sin handel.
EnglishI deliberately held an electronic vote so that there could be no confusion.
Jag har särskilt låtit omröstningen ske på elektronisk väg, för att undvika all oklarhet.
EnglishThe report deliberately does not paint a 'black and white ' picture.
I betänkandet vänder man sig klart mot att saker och ting målas i svart-vitt.
EnglishThe report deliberately does not paint a 'black and white' picture.
I betänkandet vänder man sig klart mot att saker och ting målas i svart-vitt.
EnglishSo, I do not know whether Mr Sarkozy misunderstood me deliberately or not.
Jag vet inte om Nicolas Sarkozy missförstod mig med vilje eller inte.
EnglishMr Schmid, for whom I am deputising, has not stayed away deliberately.
Kollegan Schmid, som jag företräder här, är inte frånvarande av illvilja.
EnglishIn this case, you need to enter a deliberately misspelled or unknown word.
Då måste du stava ett ord fel eller skriva ett okänt ord med avsikt.
EnglishOld churches and monasteries fall into ruin or are deliberately destroyed.
Gamla kyrkor och kloster förfaller eller har aktivt förstörts.
EnglishI would urge you to let us work fairly and to stop deliberately disrupting our work.
Jag ber er låta oss arbeta hederligt och inte sabotera mer.
EnglishWhen it comes to water, the Kyrgyz Republic is rich in energy, which is why we deliberately mentioned it.
Kirgizistan är rikt på vattenenergi och därför tar vi särskilt tar upp detta.
EnglishImitation products that are not clearly marked as such deliberately mislead consumers.
Livsmedelsimitationer vilseleder avsiktligen konsumenter.
EnglishThey were deliberately included.
De finns inte med som en eftertanke, de togs med avsiktligen.
EnglishA gradual decrease of expenditure is being organised deliberately, to the detriment of farmers.
Man minskar på detta sätt utgifterna på jordbrukarnas bekostnad.
EnglishWe are quite deliberately limiting ourselves to the TENs.
Vi inskränker oss avsiktligen till det transeuropeiska transportnätet.