EN desert
volume_up
{noun}

desert
volume_up
öken {comm. gen.}
Some areas in Romania's South and Southeast region have started to turn into desert.
Vissa områden i den södra och sydöstra delen av Rumänien har börjat förvandlas till öken.
It has been said that the largest desert in Europe lies at the bottom of the Baltic Sea.
Man brukar säga att Europas största öken ligger på botten av Östersjön.
These people have been waiting for 30 years in the Saharan desert of deserts.
De här människorna har väntat i 30 år i öknarnas öken Sahara.
volume_up
ödemark {comm. gen.}

Synonyms (English) for "desert":

desert

Context sentences for "desert" in Swedish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishI was in the desert, under the starry skies with the Sufi singer Mukhtiar Ali.
Jag var i öknen, under den stjärnklara himlen. ~~~ med Sufisångaren Mukhtiar Ali.
EnglishSecondly, there is the food crisis facing the Sahrawi refugees in the desert camps.
Det andra är den akuta livsmedelsbristen bland de sahariska flyktingarna i ökenlägren.
EnglishThey deserve to know that we don't know how he ended up in the desert.
Dom förtjänar att få veta att vi inte har en aning om hur han hamnade i öknen.
EnglishIn my opinion, the Nevada desert is much more suitable because Italy has too many inhabitants.
Enligt mig är Nevada-öknen mycket lämpligare eftersom Italien är för tättbebyggt.
EnglishReportedly, the refugees are kept in containers in the desert and are often beaten.
Enligt rapporter hålls flyktingarna inhysta i kontainrar i öknen och blir ofta misshandlade.
EnglishThese people have been waiting for 30 years in the Saharan desert of deserts.
Västsaharierna är beroende av bistånd men de är inga tiggare.
EnglishWe made it learn from us, and we set it free in the desert.
Vi gjorde så att den lärde sig från oss, och sedan släppte vi lös den i öknen.
EnglishLast year, I visited the detention centre in the Libyan Desert with Cecilia Malmström.
Förra året besökte jag förvarsanläggningen i den libyska öknen tillsammans med Cecilia Malmström.
EnglishMunich Re has to do with the Commission in connection with the Desertec desert energy project.
Munich Re har förbindelser med EU-kommissionen inom ramen för solenergiprojektet DESERTEC.
EnglishWe were somewhere around Barstow, on the edge of the desert... when the drugs began to take hold.
Vi var nånstans i närheten av Barstow, i kanten av öknen... när drogerna började verka.
EnglishIn addition, a large detention camp has been set up in the Negev Desert.
Man har också satt upp ett stort interneringsläger i Negevöknen.
EnglishUnfortunately, we have remained a lone voice in the desert, and the fault for this lies with Parliament.
Tyvärr talade vi för döva öron och det är parlamentet som bär skulden till det.
EnglishNow, when I tell you, I want you to look at the dot between the two desert scenes.
När jag säger till, titta på pricken mellan ökenbilderna.
EnglishI am thinking particularly of areas where the desert is literally burying the productive land.
Jag tänker särskilt på områden där öknen bokstavligt talat begraver de produktiva markerna.
EnglishThe desert Bedouins dress differently to people from the North.
Beduinerna i öknen klär sig annorlunda jämfört med människorna i norr.
EnglishFor desert, I'll have the space yoghurt with chopped cola nuts.
Till efterrätt vill jag ha rymdyoghurt med hackade kola-nötter.
EnglishWe thank the countries you represent which did not desert us.
Vi tackar de länder ni företräder för att ni inte övergav oss.
EnglishLike an oasis in a vast desert or an island in a stormy sea.
Som en oas mitt i ökentorkan, eller en ö på ett stormigt hav.
English   – Mr President, you are aware of the biblical story in which a people wandered in the desert for 40 years.
   – Herr talman! Ni känner till historien i Bibeln om folket som vandrade i öknen i 40 år.
EnglishNot the laughter of kings, but the laughter of slaves on the desert!
lnte kungars skratt, utan slavars skratt i öknen!