"devastated" translation into Swedish

EN

"devastated" in Swedish

EN devastated
volume_up
{adjective}

1. "place"

devastated (also: deserted, waste)
As a result, farmers in the south will continue to have their livelihoods devastated.
Som en följd detta kommer lantbrukare i syd även framledes att få sin försörjning ödelagd.
A devastated environment and the fate of people with incurable diseases are a grave warning to us all.
En ödelagd miljö och livsödet för människor med obotliga sjukdomar är en allvarlig varning för oss alla.
A devastated environment and the fate of people with incurable diseases are a grave warning to us all.
En ödelagd miljö och livsödet för människor med obotliga sjukdomar är en allvarlig varning för oss alla.

2. "person"

And so when I heard that eye specialist tell me all the things, a big fat "no," everybody imagines I was devastated.
Så när jag hörde den där ögonspecialisten säga alla dom där sakerna, ett stort fett NEJ tänkte sig alla att jag blev förkrossad.
Mr President, my constituency last week was devastated by the announcement, as Mrs Harkin has said, of the loss of almost 2 000 jobs in the Dell factory.
Min valkrets var förra veckan förkrossad över tillkännagivandet om förlusten av nästan 2 000 arbetstillfällen på Dells fabrik, vilket Marian Harkin nämnde tidigare.

Context sentences for "devastated" in Swedish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishWe all remember storm Xynthia, which devastated the Vendée coast nearly a year ago.
Vi minns alla stormen Xynthia, som ödelade Vendéekusten för snart ett år sedan.
EnglishOther regions in Europe have been equally devastated by the impact of storm Xynthia.
På samma sätt har också andra regioner i Europa förstörts av stormen Xynthia.
EnglishBut, having devastated Mauritanian waters, the Commission now wants to dump its deal.
Men efter att ha förstört Mauretaniens vatten vill kommissionen nu upphäva avtalet.
EnglishThese farmers had already, on 27 February 2010, been devastated by another storm.
Redan den 27 februari 2010 drabbades dessa jordbrukare svårt av en storm.
EnglishThe civil war and severe flooding have devastated the banana industry.
Inbördeskriget och de svåra översvämningarna har tillintetgjort bananindustrin.
EnglishBoth are being devastated by the political tyranny of the Mugabe regime.
Dessa båda resurser håller på att ödeläggas genom Mugaberegimens politiska förtryck.
EnglishIn my own city, Dublin, we have seen whole communities devastated by the scourge of drugs.
I min egen stad, Dublin, har vi sett hela samhällen ödeläggas av knarkgisslet.
EnglishLarge areas are being devastated today and we all know what that means for the climate.
Stora områden skövlas i dag och vi vet alla vad det betyder för klimatet.
EnglishThis summer, particularly fierce fires have devastated more than 400 000 hectares of forest.
Ytterst våldsamma bränder har denna sommar förstört över 400 000 hektar skog.
EnglishHiroshima was devastated by an atomic bomb sixty years ago this summer.
Avtalet är svagare än det varit någon gång sedan det trädde i kraft 1970.
EnglishAs far as we understand, more than 34 000 sq km have been devastated by this fire in Roraima.
Såvitt vi vet har mer än 34 000 kvadratkilometer ödelagts av denna brand i Roraima.
EnglishCentral America has been devastated; it will take decades to reconstruct.
Centralamerika har ödelagts, återuppbyggnaden kommer att ta årtionden.
English   Hiroshima was devastated by an atomic bomb sixty years ago this summer.
   .– I sommar är det 60 år sedan Hiroshima ödelades av en atombomb.
EnglishThat has helped to feed the hurricanes that have devastated the US Gulf coast and the Caribbean.
Detta gav kraft åt orkanerna som ödelade golfkusten i Förenta staterna och Karibien.
EnglishBoth are being devastated by the political tyranny of the Mugabe regime.
Den andra anledningen är att det är meningen att det skall hållas val i Zimbabwe den 3 mars.
EnglishThey will be devastated, but they did not cause this problem.
Dessa länder kommer att ödeläggas, men det var inte de som orsakade detta problem.
EnglishI know from my own experience in Ireland that the Irish postal company would indeed be devastated.
Jag vet av egen erfarenhet i Irland att den irländska posten skulle slås ut.
EnglishThe economic crisis has devastated employment levels among young graduates.
Den ekonomiska krisen har haft en förödande inverkan på arbetslöshetsnivåerna bland unga akademiker.
EnglishIt was not so long ago that a world war founded upon hatred for others devastated our continent.
För inte så länge sedan förstörde ett krig som vilade på hat mot andra hela vår kontinent.
EnglishThe saddest thing of all is that they are all from the same very small town, which is devastated.
Det mest tragiska är att alla kom från samma lilla stad, en stad som nu är betryckt av sorg.