"dictatorial" translation into Swedish

EN

"dictatorial" in Swedish

EN dictatorial
volume_up
{adjective}

dictatorial (also: authoritarian, totalitarian)
Such respect is an indispensable requirement of any non-dictatorial government.
Sådan respekt är ett ofrånkomligt krav på varje icke-diktatorisk regering.
The European Union cannot take a heavy-handed, dictatorial position.
Europeiska unionen kan inte inta en diktatorisk ståndpunkt.
Your laws give bosses and boards of directors dictatorial power over their companies.
Era lagar ger chefer och styrelser diktatorisk makt över sina företag.
dictatorial

Synonyms (English) for "dictatorial":

dictatorial

Context sentences for "dictatorial" in Swedish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishMere verbal criticism of totalitarian and dictatorial regimes is no longer enough.
Enbart verbal kritik av totalitära och diktatoriska regimer är inte längre nog.
EnglishSince its independence in 1958, Guinea has only ever known dictatorial regimes.
Guinea har sedan sin självständighet 1958 endast fått uppleva diktatoriska regimer.
EnglishThe Tunisian people acted alone to free itself from a dictatorial regime.
Det tunisiska folket agerade på egen hand för att befria sig från en diktatur.
EnglishCastro's dictatorial rule is a disgrace to the idea of democratic socialism.
Castros diktatoriska styre är en skam för tanken på demokratisk socialism.
EnglishIt is the only democracy in the Middle East, surrounded by a sea of dictatorial regimes.
Landet är den enda demokratin i Mellanöstern, omgiven av en mängd diktaturer.
EnglishBoth types of dictatorial regime suppressed freedom, human rights and churches.
Båda dessa slags diktatoriska regimer undertryckte frihet, mänskliga rättigheter och kyrkor.
EnglishI denounced the dictatorial power of President Eyadema who has been in power for thirty years.
Jag kritiserade den diktatoriska makt president Eyadéma har haft i mer än 30 år.
EnglishOn the negative side, China has still sent arms to dictatorial regimes in Africa.
Till de negativa sakerna hör att Kina fortsätter att skicka vapen till Afrikas diktaturregimer.
EnglishI strongly condemn the dictatorial practices of President Lukashenko's regime.
Jag fördömer bestämt president Lukasjenkos diktatoriska regim.
EnglishPeople are rising up against dictatorial despots and that is a good thing.
Folket reser sig mot diktatoriska despoter och det är bra.
EnglishDictatorial regimes cannot stand firm for long anywhere in the world.
Diktatoriska regimer överlever inte länge någonstans i världen.
EnglishAt the same time, the country is incredibly oppressive and dictatorial in its political policy.
Samtidigt är landet oerhört slutet och diktatoriskt i sin politik.
EnglishIraq is no more dictatorial a country than its Arab neighbours.
Irak är inte ett mer diktatoriskt land än dess arabiska grannländer.
EnglishSecondly, we should be on the side of the people, not of authoritarian or dictatorial regimes.
För det andra måste vi stå på folkets sida, inte på auktoritära eller diktatoriska regimers sida.
EnglishFor many years, that country was weighed down by the most backward and dictatorial form of Communism.
I många år tyngdes landet av den mest bakåtsträvande och diktatoriska formen av kommunism.
EnglishA desperate, dictatorial leader is oppressing his own people.
En desperat ledare med diktatoriska fasoner förtrycker sina egna.
EnglishThey are not about dictatorial demands and harsh condemnations.
De handlar inte om diktatoriska krav och hårda fördömanden.
EnglishYou may say, watch out, this is verging on the dictatorial.
Ni kan säga, se upp, detta är på gränsen till diktatur.
EnglishThe days of the dictatorial and technocratic East are over.
Österns diktatoriska och teknokratiska dagar är över.
EnglishThe Republic of Guinea is a country that has experienced only two dictatorial regimes since its independence in 1958.
Republiken Guinea har sedan landet blev självständigt 1958 bara upplevt två diktatorsregimer.