EN diet
volume_up
{noun}

1. general

diet (also: board, fare, food)
volume_up
kost {comm. gen.}
If children are careless about their diet, there is an increased risk of malnutrition.
Om barnen slarvar med sin kost ökar risken för undernäring.
Parents should have primary responsibility for the healthy diet of their children.
Föräldrarna bör ha det främsta ansvaret för att deras barn får en hälsosam kost.
There are only good and bad, or balanced and unbalanced, types of diet.
Det finns bara bra och dålig eller balanserad och obalanserad kost.
diet (also: regimen)
volume_up
diet {comm. gen.}
Once again, a plant-based diet, full of vegetables with lots of color in them.
Ännu en gång, en växtbaserad diet, full av grönsaker med en massa färg i.
Well, you know, the diet that we've found that can reverse heart disease and cancer is an Asian diet.
Jo, den diet vi funnit kunna hindra hjärt- kärlsjukdomar och cancer är en asiatisk diet.
Poor diet increases the risk of stomach upsets and diarrhoea.
Sämre diet ökar risken för magbesvär och diaréer.
diet (also: birth, bread, food, nurture)
volume_up
föda {comm. gen.}
Our diet, however, often contains a cocktail of different substances whose combined effect is rarely identified!
Men vår föda innehåller ofta en blandning av olika ämnen vars effekter man inte alltid känner till!
The right of everyone everywhere to a healthy and adequate diet should be recognised and respected in practice throughout the world.
Rätten till en sund och tillräcklig föda överallt och för alla borde erkännas och faktiskt respekteras i världen.
These animals will be kept in enormous factories for most of their lives, see little sunlight and have little opportunity to live off their natural diet of grass.
Dessa djur kommer att hållas i enorma fabriker under största delen av livet, se lite solljus och ha liten möjlighet att livnära sig på sin naturliga föda av gräs.
diet (also: parliament, Riksdag)
volume_up
riksdag {comm. gen.}
diet (also: dietary method)
volume_up
bantningsmetod {comm. gen.}
diet
volume_up
kosthållning {comm. gen.}
This must take the form of a healthy diet and measures to delay the onset of the disease.
Det måste ske i form av en sund kosthållning och åtgärder för att fördröja sjukdomsutbrott.
providing a healthy and balanced diet for children;
ger barnen en hälsosam och balanserad kosthållning,
Information is the only way to lay the foundations for a healthy diet.
Information är det enda sättet att lägga grunden till en hälsosam kosthållning.

2. history

diet
volume_up
församling {comm. gen.}
It brings the worst of the football stadium into Europe's highest Chamber and recalls the actions of the Communists in the Russian Diet and the National Socialists in the German Reichstag.
Det innebär att man för in det värsta från fotbollsarenorna i Europas högsta församling och påminner om hur kommunisterna agerade i den ryska duman och nationalsocialisterna i tyska Reichstag.

Synonyms (English) for "diet":

diet
English

Context sentences for "diet" in Swedish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishMr President, diet is known to be an important contributor to good health.
(EN) Herr talman! Dieter är kända för att vara ett viktigt bidrag till god hälsa.
EnglishPut the EU on a diet, and give greater freedom to democracy in our countries!
Sätt EU på bantningskur och ge större frihet till demokratin i våra länder!
English(Laughter) (Applause) Every single one of those in the red is a diet-related disease.
(Skratt) (Applåder) Varenda en av dem i rött är en kostrelaterad sjukdom.
EnglishI suggest that the European Parliament start a campaign to adopt the Mediterranean diet.
Jag föreslår att Europaparlamentet inleder en kampanj för att införa Medelhavsdieten.
EnglishFact: Diet-related disease is the biggest killer in the United States, right now, here today.
Fakta. ~~~ Kostrelaterade sjukdomar är den största dödsorsaken i USA, just nu, idag.
EnglishWhy could we not make sense of this experiment with Diet Pepsi?
Varför kunde vi inte få ihop pusselbitarna med det här Pepsi Light-experimentet?
EnglishI welcome the fact that UNESCO has placed the Mediterranean diet on its world heritage list.
Jag välkomnar att Unesco har infört Medelhavsdieten på sin lista över världskulturarv.
EnglishIt could help make the staple diet in the European Union healthier.
Det skulle kunna göra det lättare att få hälsosammare stapelvaror i Europeiska unionen.
EnglishThey've probably heard of the South Beach Diet, or the Atkins Diet.
De har förmodligen hört talas om South Beach-dieten eller Atkinsdieten.
EnglishAnd that is, that when they analyzed the Diet Pepsi data, they were asking the wrong question.
Och svaret var att när de hade analyserat Pepsi Light-datan, så hade de ställt fel fråga.
EnglishWe in Europe would do well to draw attention to the healthiest diet, namely the Mediterranean diet.
Vi i Europa borde verkligen uppmärksamma den nyttigaste kosten, dvs. Medelhavsdieten.
English(PL) The Mediterranean diet also deserves to be protected and promoted for other reasons.
(PL) Medelhavsdieten bör även skyddas och främjas av andra skäl.
EnglishWe in Europe are entitled to be culturally different in our diet.
Vi har rätt till kulturella skillnader beträffande livsmedel i Europa.
EnglishThe Commission's White Paper on obesity identified the Mediterranean diet as an excellent natural medicine.
I kommissionen vitbok om fetma anges Medelhavsdieten som en utmärkt naturmedicin.
EnglishIn the end, it is overall diet and lifestyle that count.
När allt kommer omkring är det den samlade kosthållningen och livsstilen som räknas.
EnglishFish is the only major food in the European diet which is still hunted rather than farmed.
Fisk är den enda stora livsmedlet i den europeiska dieten som fortfarande jagas snarare än föds upp.
EnglishWe need to adopt a Mediterranean diet, using products without a lot of fats and pesticides.
Vi behöver införa en Medelhavsdiet och använda produkter utan en massa fetter och bekämpningsmedel.
EnglishThere are many reasons why people eat the wrong type of diet.
Det finns många anledningar till att människor har dåliga kostvanor.
EnglishKnowledge of diet is something that must be communicated in the family, in schools and in communities.
Kunskap om kostvanor måste förmedlas i familjen, skolan och samhället.
EnglishOur health behaviour and diet are influenced by our social environment.
Våra hälso- och kostvanor påverkas av vår sociala miljö.