EN

to diet [dieted|dieted] {verb}

volume_up
to diet (also: to reduce)
I'm definitely going on a diet tomorrow.
Jag ska helt klart börja banta imorgon.
SV

diet {common gender}

volume_up
Ännu en gång, en växtbaserad diet, full av grönsaker med en massa färg i.
Once again, a plant-based diet, full of vegetables with lots of color in them.
Jo, den diet vi funnit kunna hindra hjärt- kärlsjukdomar och cancer är en asiatisk diet.
Well, you know, the diet that we've found that can reverse heart disease and cancer is an Asian diet.
Sämre diet ökar risken för magbesvär och diaréer.
Poor diet increases the risk of stomach upsets and diarrhoea.

Synonyms (English) for "diet":

diet
English

Context sentences for "to diet" in Swedish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishParents should have primary responsibility for the healthy diet of their children.
Föräldrarna bör ha det främsta ansvaret för att deras barn får en hälsosam kost.
EnglishA strong emphasis is also put on the need to secure a balanced diet for needy people.
Att trygga en balanserad kost för de behövande personerna betonas också starkt.
EnglishMr President, diet is known to be an important contributor to good health.
(EN) Herr talman! Dieter är kända för att vara ett viktigt bidrag till god hälsa.
EnglishPut the EU on a diet, and give greater freedom to democracy in our countries!
Sätt EU på bantningskur och ge större frihet till demokratin i våra länder!
EnglishOnce again, a plant-based diet, full of vegetables with lots of color in them.
Ännu en gång, en växtbaserad diet, full av grönsaker med en massa färg i.
EnglishInformation is the only way to lay the foundations for a healthy diet.
Information är det enda sättet att lägga grunden till en hälsosam kosthållning.
English(Laughter) (Applause) Every single one of those in the red is a diet-related disease.
(Skratt) (Applåder) Varenda en av dem i rött är en kostrelaterad sjukdom.
EnglishI suggest that the European Parliament start a campaign to adopt the Mediterranean diet.
Jag föreslår att Europaparlamentet inleder en kampanj för att införa Medelhavsdieten.
EnglishFact: Diet-related disease is the biggest killer in the United States, right now, here today.
Fakta. ~~~ Kostrelaterade sjukdomar är den största dödsorsaken i USA, just nu, idag.
EnglishWhy could we not make sense of this experiment with Diet Pepsi?
Varför kunde vi inte få ihop pusselbitarna med det här Pepsi Light-experimentet?
EnglishI welcome the fact that UNESCO has placed the Mediterranean diet on its world heritage list.
Jag välkomnar att Unesco har infört Medelhavsdieten på sin lista över världskulturarv.
EnglishWe would end up, quite simply, with a diet of sport, US film and chat shows.
Vi skulle helt enkelt få en diet som enbart bestod av sport, amerikanska filmer och pratshower.
EnglishIt could help make the staple diet in the European Union healthier.
Det skulle kunna göra det lättare att få hälsosammare stapelvaror i Europeiska unionen.
EnglishThis must take the form of a healthy diet and measures to delay the onset of the disease.
Det måste ske i form av en sund kosthållning och åtgärder för att fördröja sjukdomsutbrott.
EnglishThese new rules offer consumers the opportunity for a healthier diet if they so desire.
Dessa nya bestämmelser ger konsumenterna möjligheten att välja en hälsosammare kost om de vill.
EnglishThere are only good and bad, or balanced and unbalanced, types of diet.
Det finns bara bra och dålig eller balanserad och obalanserad kost.
EnglishThey've probably heard of the South Beach Diet, or the Atkins Diet.
De har förmodligen hört talas om South Beach-dieten eller Atkinsdieten.
EnglishIts causes are closely linked to the health determinants of diet, obesity and physical activity.
Dess orsaker är nära förknippade med hälsofaktorerna kost, fetma och fysisk aktivitet.
EnglishThis is a vital part of a sustainable diet for Europeans in the future.
Torsken utgör en nödvändig del av en hållbar kosthållning för Europas medborgare i framtiden.
EnglishLastly, it should be stated that food labelling can never be a manual for good diet.
I sista hand bör det påpekas att livsmedelsmärkning aldrig kan bli en handbok för god kosthållning.