"disease control" translation into Swedish

EN

"disease control" in Swedish

EN disease control
volume_up
{noun}

1. medicine

disease control

Similar translations for "disease control" in Swedish

disease noun
control noun
to control verb

Context sentences for "disease control" in Swedish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishAnother point, which is very topical at the moment, is animal disease control.
En annan sak, och mycket aktuellt just nu är bekämpande av djursjukdomar.
EnglishThe cull was an essential weapon in bringing the disease under control.
Avlivningen var ett viktigt vapen när det gällde att få sjukdomen under kontroll.
EnglishBut it should also assist from the perspective of disease avoidance and control.
Men det bör också vara till hjälp ur perspektivet med att undvika sjukdom och med kontroll.
English2008 discharge: European Centre for Disease Prevention and Control
Ansvarsfrihet för 2008: Europeiskt centrum för förebyggande och kontroll av sjukdomar
EnglishSomething like the Centre of Disease Control in the United States.
Detta centrum skulle vara något liknande Center of Disease Control i Förenta staterna.
English2006 discharge: European Centre for Disease Prevention and Control (
Ansvarsfrihet 2006: Europeiskt centrum för förebyggande och kontroll av sjukdomar (ECDC) (
English2007 discharge: European Centre for Disease Prevention and Control (
Ansvarsfrihet 2007: Europeiskt centrum för förebyggande och kontroll av sjukdomar (ECDC) (
English2009 discharge: European Centre for Disease Prevention and Control (
Ansvarsfrihet 2009: Europeiskt centrum för förebyggande och kontroll av sjukdomar (ECDC) (
EnglishDischarge 2005: European Centre for Disease Prevention and Control (vote)
Ansvarsfrihet 2005: Europeiska centrumet för förebyggande och kontroll av sjukdomar (omröstning)
EnglishIn an attempt to bring the disease under control, 110 000 animals, mainly pigs, have been destroyed.
I ett försök att hindra att smittan sprids har 110 000 djur, främst svin, avlivats.
EnglishAs has already been mentioned, the USA has an agency in Atlanta, a disease control centre.
Följande har redan nämnts: USA har redan en sådan byrå i Atlanta - ett disease control center.
EnglishThe European Centre for Disease Control is very active in this effort.
Europeiska centrumet för förebyggande och kontroll av sjukdomar är mycket aktivt i denna strävan.
EnglishI am talking about the European Centre for Disease Prevention and Control, the ECDC in Stockholm.
Jag talar om Europeiska centrumet för förebyggande och kontroll av sjukdomar (ECDC) i Stockholm.
EnglishPrevention, diagnosis and treatment can indeed bring the spread of this disease under control.
Sjukdomsspridningen kan dock hållas under kontroll genom förebyggande åtgärder, diagnos och behandling.
EnglishThe report also calls for research studies on seeds and their contribution to disease control.
I betänkandet uppmanas också till forskning om proteingrödeutsäde och hur de bidrar till sjukdomskontroll.
EnglishWith this European Centre for Disease Prevention and Control we are establishing a Europe of immune defence.
Med detta europeiska centrum för förebyggande och kontroll inrättar vi ett Europa av immunförsvar.
EnglishThat is why I voted for the report on the European Centre for Disease Prevention and Control.
Det är anledningen till att jag röstade för betänkandet om Europeiskt centrum för förebyggande och kontroll av sjukdomar.
EnglishPeople consider that mass culling for disease-control purposes should be performed in the most humane way possible.
Allmänheten anser att masslakt för att förhindra sjukdomsspridning ska göras så humant som möjligt.
EnglishHow does the Council intend to cooperate with the European Centre for Disease Prevention and Control (ECDC)?
På vilket sätt kommer rådet att samarbeta med Europeiskt centrum för förebyggande och kontroll av sjukdomar (ECDC)?
EnglishI accept your point if you are talking about strict disease control, but we are talking about equity and fairness.
Jag kan instämma i det ni säger om ni talar om strikt sjukdomskontroll, men vi talar om rättvisa och ärlighet.