"to disfigure" translation into Swedish

EN

"to disfigure" in Swedish

EN to disfigure
volume_up
[disfigured|disfigured] {verb}

to disfigure

Context sentences for "to disfigure" in Swedish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishFor example, it says nothing at all about the problem of the dumped cars that disfigure the landscape.
Det är exempelvis fullständigt dödläge om problemet med övergivna skrotbilar som stör landskapet.
EnglishInstead, they crowed about the opt-outs and the derogations and the exclusions which disfigure the text before us today.
I stället klagade de på de undantagsklausuler, dispenser och strykningar som vanpryder den text som vi har framför oss i dag.
EnglishAs far as the COM reform is concerned, if it is necessary it must preserve European winemaking, not get rid of it or disfigure it.
Om det behövs en reform av den gemensamma organisationen av marknaden så måste man bevara den europeiska vintillverkningen, inte göra sig av med den eller vanställa den.