"disguise" translation into Swedish

EN

"disguise" in Swedish

EN disguise
volume_up
{noun}

disguise (also: mask, coverture)
volume_up
förklädnad {comm. gen.}
Vad ni behöver är en förklädnad.
Förklädnad lät bra.
välsignelse i förklädnad

Synonyms (English) for "disguise":

disguise
guise

Context sentences for "disguise" in Swedish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishIt is thus basically a subsidy in disguise and is to be rejected on principle.
I själva verket är det således ett dolt bidrag och bör principiellt avvisas.
EnglishNor should we be surprised at Washington's pathetic need to disguise its crimes.
Inte heller förvånar det oss att Washington tvingas försköna sina brott.
EnglishThe choice of whether to apply the rules is only a fig leaf to disguise that reality.
Valet om man skall tillämpa reglerna eller inte är bara ett sätt att dölja verkligheten.
EnglishLastly, this budget is cosmetic since it seeks to disguise the reality.
Denna budget är slutligen kosmetisk eftersom den syftar till att sminka verkligheten.
EnglishHowever, it is often the case that grand words are used to disguise their opposites.
Tjusiga ord används dock inte sällan för att dölja sin motsats.
EnglishMr President, I cannot disguise my disappointment that the report has just been rejected.
(EN) Herr talman! Jag kan inte dölja min besvikelse över att betänkandet just har förkastats.
EnglishMy Group will not support Amendment No 8, which we believe to be protectionism in disguise.
Min grupp kommer inte att stödja ändringsförslag nr 8, som vi anser vara förklädd protektionism.
EnglishWhether in disguise or taken for granted, homophobia has no place in the European Union.
Homofobi har ingen plats i Europeiska unionen, varken i förtäckt form eller som någonting självklart.
EnglishAnd all in order to disguise the products ' natural characteristics.
Och allt sker i syfte att dölja varornas naturliga egenskaper.
EnglishWhether in disguise or taken for granted, homophobia has no place in the European Union.
Alla former av hat bör förkastas, och alla former av diskriminering genom lagstiftningen bör bekämpas.
EnglishAnd all in order to disguise the products' natural characteristics.
Och allt sker i syfte att dölja varornas naturliga egenskaper.
EnglishThis mini-treaty is nothing but the Constitution in disguise.
Detta minifördrag är inte något annat än en förklädd konstitution.
EnglishThe worst thing about it is the fact that this decision has been made under the disguise of aviation safety.
Det värsta av allt är att detta beslut har fattats med luftfartssäkerheten som förevändning.
EnglishHowever, I have the impression that this is just an umbrella concept to disguise your lack of action.
Jag har emellertid intrycket att detta bara är en övergripande idé för att dölja er handlingsbrist.
EnglishPassengers expect to know how much they will actually pay for tickets, not publicity stunts in disguise.
Passagerare vill veta hur mycket de i realiteten ska betala för sina biljetter, utan reklamjippon.
EnglishIt seems to be yet another fisheries agreement in disguise.
Det verkar också återigen vara ett förtäckt fiskeriavtal.
EnglishGraham Watson, who represents the Liberal Democrat Party, said our Amendment No 8 is protectionism in disguise.
Liberalernas ledamot Graham Watson sade att vårt ändringsförslag nummer åtta är dold protektionism.
EnglishIn fact, Apophis is a blessing in disguise, because it woke us up to the dangers of these things.
Faktum är att Aphopis är en maskerad frälsning, tack vare att den uppmärksammade oss på faran med dessa tingestar.
EnglishHowever, this may be a blessing in disguise, as other levers will necessarily have to be activated.
Detta kan emellertid visa sig vara en välsignelse, eftersom det kommer att bli nödvändigt att dra i andra spakar.
EnglishI do not disguise the fact that it involves some pretty tough decisions and choices to be made.
Jag tänker inte sticka under stol med att detta innebär att en del ordentligt tuffa beslut måste fattas och val göras.