EN disgusting
volume_up
{adjective}

This resolution is not just criminal, it is disgusting!
Denna resolution är inte bara kriminell, den är motbjudande!
Lukten är fruktansvärt motbjudande!
Det är motbjudande och skamligt.
disgusting (also: grungy, loathsome, nasty, obnoxious)
Are you still moping over that disgusting guy?
Tjurar du fortfarande över den äckliga killen?
Jag är så tjock, det är äckligt.
Det är ju äckligt ju!
disgusting (also: creepy, evil, foul, ghastly)
volume_up
otäck {adj.}
disgusting (also: evil, loathsome, nasty, obnoxious)
volume_up
vidrig {adj.}
They are absolutely disgusting and they're good for nothing."
Dom är otroligt vidriga, och inte bra för nått."
The only problem is: potatoes, if you think about it, look pretty disgusting.
Men när man tänker efter så ser potatisar faktiskt ganska vidriga ut.
As for what Mr Le Pen said a few moments ago about these men and women, it was pretty disgusting.
Det som Jean-Marie Le Pen sa för en stund sedan om dessa män och kvinnor var ganska vedervärdigt.
Until the disgusting state of the EU’ s finances has been sorted out, this House has no business debating further expenditure.
Tills det vedervärdiga tillståndet för EU: s finanser har retts ut är det ingen idé att parlamentet diskuterar ytterligare utgifter.
disgusting (also: distasteful, grubby, unpalatable)
Frankly, it was a disgusting display; it was an insult to democracy.
Det var uppriktigt sagt en osmaklig uppvisning, det var en förolämpning mot demokratin.
She took him to the vet and the vet discovered something quite disgusting.
Hon tog honom till veterinären och veterinären upptäckte något helt osmakligt.
disgusting (also: loathsome, noisome, sickening)

Synonyms (English) for "disgust":

disgust

Context sentences for "disgusting" in Swedish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishWe do not forget disgusting deeds which put a stain on our democracy and cohesion.
Vi glömmer inte otäcka gärningar som fläckar vår demokrati och vår sammanhållning.
EnglishShe took him to the vet and the vet discovered something quite disgusting.
Hon tog honom till veterinären och veterinären upptäckte något helt osmakligt.
EnglishThe only problem is: potatoes, if you think about it, look pretty disgusting.
Men när man tänker efter så ser potatisar faktiskt ganska vidriga ut.
EnglishToday we are expressing once again our deep concern about the spread of this disgusting phenomenon.
I dag uttrycker vi ännu en gång vår djupa oro över spridningen av denna avskyvärda företeelse.
EnglishThis is an appalling and disgusting practice and is a serious violation of human dignity and physical integrity.
Jag vet att detta har varit en källa till oro och skapat debatt i parlamentet.
EnglishAs for what Mr Le Pen said a few moments ago about these men and women, it was pretty disgusting.
Det som Jean-Marie Le Pen sa för en stund sedan om dessa män och kvinnor var ganska vedervärdigt.
EnglishI do not think we should put all these violations in any order, but this is really something very disgusting.
Jag tycker inte att vi ska rangordna brotten, men det är verkligen hemskt.
EnglishThe way in which the Commission has proceeded against its official Mr Van Buitenen is quite simply disgusting.
Kommissionens sätt att behandla tjänstemannen Van Buitenen bjuder mig helt enkelt emot.
EnglishIt is discriminatory and shameful and a disgusting crime.
Det är diskriminerande och skamligt, och ett avskyvärt brott.
EnglishSon, couldn't you have left that disgusting thing at home?
Min son, kunde du inte lämnat den där äkliga saken hemma?
EnglishI find it disgusting but there are people who do like it.
Det finns emellertid människor som nog tycker om det.
EnglishThey are absolutely disgusting and they're good for nothing."
Dom är otroligt vidriga, och inte bra för nått."
EnglishAre you still moping over that disgusting guy?
Tjurar du fortfarande över den äckliga killen?
EnglishIt is disgusting to see Total leaving the reparation of the damage it caused to volunteers and local authorities.
Det är upprörande att Total låter frivilliga och lokala myndigheter ta itu med de skador som det självt har orsakat.
EnglishElectric saw, power drill, totally disgusting unless you're David Bolinsky, in which case it's all truth and beauty.
Elektrisk såg, borrmaskin, ingen trevlig syn. ~~~ Om du inte är David Bolinsky, då det är bara sanning och skönhet.
EnglishBring me a canvas and some paint, and I will paint a Vermeer much better than I sold that disgusting Nazi.
Ge mig en målarduk och lite färg, så ska jag måla en mycket bättre Vermeer än den jag sålde till den där avskyvärde nazisten.
EnglishIn view of my track record so far, I find it disgusting that I should be accused of exploiting the developing countries.
Med tanke på min bana tycker jag att det är chockerande att bli anklagad för att exploatera utvecklingsländerna.
EnglishOh, the human mouth is a disgusting place.
Den mänskliga munnen är ett avskyvärt ställe.
EnglishWhat goes on via the Internet is disgusting.
Det som sker på Internet är avskyvärt.
EnglishI find it disgusting that the resolution makes no mention of the United Kingdom's past and present role in that country.
Det är upprörande att det i resolutionen inte sägs ett ord om Storbritanniens förflutna och dess nuvarande roll i landet.