EN dishes
volume_up
{verb}

1. "third pers. sing. simple present"

dishes

Context sentences for "dishes" in Swedish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishMany of Luxembourg's speciality dishes are of the type one would expect in a forested country.
Många av Luxemburgs kulinariska specialiteter är typiska för skogsområden, t.ex.
EnglishSimilarly, its traditional dishes are a mixture of east and west.
De traditionella maträtterna speglar också denna blandning av öst och väst.
EnglishAmong the traditional dishes are marinated eel, blood sausage and sauerkraut stew with pork.
Bland de traditionella maträtterna märks inlagd ål, blodkorv och surkålsgryta med fläsk.
EnglishTraditional dishes include “ knedlíky ”, a type of dumpling made from potatoes or bread.
Till de traditionella maträtterna hör knedliky, som är ett slags klimp av potatis eller bröd.
EnglishWe vary our menu after season and our chefs come up with new dishes every now and then.
Vi varierar vår meny och hittar på nya rätter titt som tätt.
EnglishThe ten per cent of Belarusians who have satellite dishes can currently watch the broadcasts.
De tio procent av invånarna i Vitryssland som har satellitmottagare kan just nu se sändningarna.
EnglishEach region of Portugal has its traditional dishes made with various kinds of meat and seafood.
Varje region har sina egna traditionella maträtter med olika typer av kött, fisk och skaldjur.
EnglishWe plate them into dishes that we sometimes call petri dishes.
Vi breder ut dem i skålar som vi ibland kallar för petriskålar.
EnglishSome want to decide what is on our menu; others want to tell us which dishes we can and cannot eat.
Vissa vill bestämma vad vi ska äta, andra vill tala om för oss vilka maträtter vi kan äta och inte.
EnglishLet me make it clear that we are talking here about dishes officially permitted for human consumption.
För att det inte skall råda någon oklarhet: vi talar här om mat som är officiellt godkänd som människoföda.
EnglishQuite often it involves broken dishes and divided properties.
Ofta medför den konflikter och uppdelad egendom.
EnglishIsn't doing the dishes what the maid is supposed to be for?
Är det inte meningen att hemhjälpen ska diska?
EnglishI was very pleased and attracted by the President-in-Office's reference to kitchens and dishes in this morning's debate.
Jag är väldigt nöjd med tjänstgörande ordförandens hänvisning till kök och disk i förmiddagens debatt.
EnglishI should like to flag the need for some self-criticism when the EU dishes out criticism.
Jag skulle vilja be om uppmärksamhet för nödvändigheten av ett visst mått av självkritik inom Europeiska unionen när vi kritiserar andra.
EnglishMoreover, what is happening here is the terrible combination of hunger on one side and TV satellite dishes on the other.
Dessutom är det som händer här den förfärliga kombinationen av å ena sidan hunger och å den andra tv-paraboler.
English' Cause you went to the bathroom on Mommy's dishes?
EnglishDamn it, I got dishes at home that need washing.
EnglishMy host, who serves the bread rolls, does not have to keep a record of whether he has wiped the counter and washed the dishes.
Min värd, som bakar frukostbröden, behöver inte föra bok över huruvida han har torkat av bakbordet eller diskat.
EnglishDishes to look out for include karjalanpiirakka (rice or potato pastry) and kalakukko (fish and pork fat baked inside a loaf).
Typiska maträtter är karjalanpiirakka (ett bakverk av potatis eller ris) och kalakukko (inbakad fisk och grisfett).
EnglishI'm gonna help Dang Ling clean these dishes.