"dismal" translation into Swedish

EN

"dismal" in Swedish

EN dismal
volume_up
{adjective}

dismal (also: arid, boring, comfortless, dead)
volume_up
trist {adj.}
And for the first time, at last, you are not involved in this dismal process of harmonizing to the level of the lowest common denominator, but at the level of the best.
Och man är äntligen för första gången inte längre sysselsatt med den trista harmonseringen på den lägsta nivån, utan man ägnar sig åt harmonisering med de bästa.
dismal (also: agonising, bad, bungling, cheap)
volume_up
dålig {adj.}
dismal (also: black, dark, deep, dreary)
volume_up
mörk {adj.}
There is a ticket machine in a very dismal area.
Det finns en biljettmaskin på en mycket mörk plats.
dismal (also: dead, drab, dull, gloomy)
volume_up
grå {adj.}
dismal (also: blue, cheerless, dark, depressing)
volume_up
dyster {adj.}
The European Central Bank's are due tomorrow and are also dismal,
Europeiska centralbanken väntas redogöra för sin prognos i morgon, och även den ser dyster ut.
This, like the previous resolution on Ai Weiwei, shows how dismal the policy being pursued by the Chinese Communist Party is.
Denna, liksom den tidigare resolutionen om fallet Ai Weiwei, visar vilken dyster politik det kinesiska kommunistpartiet ägnar sig åt.
dismal (also: bad, base, lousy, miserable)
volume_up
usel {adj.}
dismal (also: awful, chronic, dire, fearful)
dismal

Context sentences for "dismal" in Swedish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishIreland's situation as regards Kyoto targets is, to be honest, fairly dismal.
Uppriktigt sagt är Irlands läge ganska dystert när det gäller Kyotomålen.
EnglishIn spite of that, the dismal human rights situation still persists.
Trots detta kvarstår den dystra situationen med de mänskliga rättigheterna.
EnglishThese dismal conditions have been completely reversed in recent years.
Under de senaste åren har dessa svåra förhållanden helt förändrats.
EnglishA world which, I'm sad to say, can be described in two dismal words.
En omvärld som tyvärr kan sammanfattas i två dystra ord.
EnglishAgainst this dismal backdrop it is hard to imagine that any case could still manage to shock us.
Mot bakgrund av dessa avskyvärda händelser är det svårt att tro att det fortfarande finns fall som kan chockera oss.
EnglishWhether total or partial, privatisation will only make an already dismal situation worse.
Vare sig privatiseringen blir total eller partiell kommer den bara att förvärra en situation som redan nu uppvisar stora brister.
EnglishI come from a country which, unfortunately, features among the top places in the European Union in the dismal ratings for tuberculosis cases.
Jag kommer från ett land som tyvärr har bland de högsta tuberkulostalen i EU.
EnglishThey have not understood a thing, for teaching someone a lesson is a dismal way of educating them and one that has never worked.
De har inte förstått något alls, för att lära någon läxan är ett sorgligt sätt att utbilda dem och det har aldrig fungerat.
EnglishThis is a dismal record.
EnglishHe has also used his artistic talents to raise awareness of China's dismal human rights record and dearth of political freedom.
Han har också använt sin konstnärliga talang till att öka medvetenheten om Kinas mörka historia vad gäller mänskliga rättigheter och brist på politisk frihet.
EnglishWe have an opportunity today to make a difference and to change the direction of a policy that everyone agrees has been a dismal failure.
Vi har i dag möjlighet att genomföra förändringar av och ändra inriktningen för denna politik, som har varit ett stort misslyckande - det är alla överens om.
EnglishHowever, recent reports in the media have once again revealed the dismal reality of shipbreaking practices in some parts of South Asia.
Emellertid har det i medierapporteringen nyligen än en gång avslöjats vilka förskräckliga metoder som används vid skrotningen av fartyg i vissa delar av Sydasien.
EnglishWe recognise on the one hand the risk of attracting more illegal immigrants, but on the other hand, we cannot turn our backs on the dismal situation of illegal workers.
Men människor kommer också hit tack vare sina meritförteckningar, för de kan tjäna bra och för att vi vill ha utbildad arbetskraft.
EnglishWhilst we are on the subject of targets, we must break with the past performance, where the EU has a dismal record in failing to meet targets.
Och när vi talar om målen måste vi bortse från prestationerna i det förflutna, där den sammanlagda förteckningen över de mål som EU har uppnått är en bedrövlig läsning.
EnglishWe recognise on the one hand the risk of attracting more illegal immigrants, but on the other hand, we cannot turn our backs on the dismal situation of illegal workers.
Vi ser å ena sidan risken att dra till oss fler illegala invandrare, men å andra sidan kan vi inte vända ryggen till de illegala arbetarnas eländiga situation.
EnglishI see the results emerging from this conference of 182 states as being rather meagre and the prospect of effectively combating hunger as a worldwide problem, as a dismal one.
Som jag ser det är resultaten av konferensen med 182 stater snarast magra och möjligheterna att effektivt bekämpa svälten som ett globalt problem dystra.
EnglishAnd for the first time, at last, you are not involved in this dismal process of harmonizing to the level of the lowest common denominator, but at the level of the best.
Och man är äntligen för första gången inte längre sysselsatt med den trista harmonseringen på den lägsta nivån, utan man ägnar sig åt harmonisering med de bästa.
EnglishCommissioner Byrne, you also talked of not vaccinating in order to safeguard trade; yet even this dismal economic justification for culling on such a scale does not stand up.
Kommissionär Byrne! Ni talade också om att undvika vaccination för att skydda handeln; inte ens den usla ekonomiska motiveringen för slakt i denna omfattning håller.