"distasteful" translation into Swedish

EN

"distasteful" in Swedish

EN distasteful
volume_up
{adjective}

Such practices are distasteful, outrageous and scandalous, and there have not been any psychological studies showing that they can be regarded as normal.
Sådana handlingar är motbjudande, upprörande och skandalösa, och det finns inga psykologiska studier som visar att de kan anses normala.
In conclusion, we shall not endorse this report, although we shall, of course, vote in favour here and there to support the less distasteful proposals.
Sammanfattningsvis skall vi inte ställa oss bakom detta betänkande, men vi skall givetvis rösta för vissa delar av det för att stödja de minst motbjudande förslagen.
However, I do have doubts when this Parliament invokes international law in condemning certain distasteful practices, when the legal basis for this is far from clear.
Parlamentets åberopande av internationell rätt i fördömandet av vissa motbjudande fenomen, när den rättsliga grunden för detta fördömande är långt ifrån tydlig, väcker emellertid tvivel.
distasteful (also: awkward, brooding, diabolical, disagreeable)
distasteful
Your attempts to resuscitate it are as distasteful as they are ill-fated.
Era försök att återuppliva det är lika osmakliga som ödesdigra.
Can we please avoid such distasteful displays in the future, or at least see that the interests of victims and their families are given due respect?
Skulle vi kunna undvika sådana osmakliga uppvisningar i framtiden, eller åtminstone se till att offrens och deras familjers intressen respekteras på vederbörligt sätt?
distasteful (also: disgusting, grubby, unpalatable)
I can vote with common sense, and I voted against the Baringdorf report because I find the whole idea of the spy in the sky and satellites deeply distasteful and extremely frightening.
Jag kan rösta med sunt förnuft och jag röstade emot Graefe zu Baringdorfbetänkandet, eftersom jag finner hela tanken på en spion i skyn och satelliter djupt osmaklig och ytterst skrämmande.
distasteful (also: bad, brittle, disagreeable, evil)

Synonyms (English) for "distasteful":

distasteful
tasteful

Context sentences for "distasteful" in Swedish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishI have never seen such hypocrisy in my life and it was very distasteful.
Jag har aldrig upplevt ett sådant hyckleri i hela mitt liv och det var mycket osmakligt.
EnglishYet again this House is guilty of distasteful hypocrisy.
Ännu en gång har detta parlament skrivit ett nytt blad fyllt av hyckleri.
EnglishSometimes, a lot of misunderstandings arise and, sometimes, these misunderstandings are exploited in a quite distasteful way.
Tjänstedirektivet handlar om hur Europa skall klara sig i en globaliserad värld.
EnglishI find that distasteful: it has nothing to do with PNR.
Jag anser det osmakligt. Det hade inget med PNR att göra.
EnglishMr President, first a word about the distasteful scenes that have unfolded this week.
EnglishSometimes, a lot of misunderstandings arise and, sometimes, these misunderstandings are exploited in a quite distasteful way.
Ibland uppstår många missförstånd, och ibland utnyttjas dessa missförstånd på ett sätt som är ganska osmakligt.
EnglishThis is both embarrassing and distasteful.
EnglishThis triumphalism is improper and distasteful, and it will be there because the elite assume that they have got their Lisbon Treaty.
Detta segerjubel är olämpligt och smaklöst, och det kommer att uppstå eftersom eliten utgår ifrån att man har fått sitt Lissabonfördrag.
EnglishA real debate is needed at European level, and not the kind of distasteful sloganeering that we suffered at the Seville European Council.
Det behövs en verklig debatt på europeisk nivå och inte den typen av smaklösa slagord som vi drabbades av vid Europeiska rådet i Sevilla.
EnglishI shall tell you in a minute why I find the pedantry, and sometimes even the simplicity, of this debate distasteful.
Den är också ett bra exempel på vad EU kan betyda för medborgarna – just i en tid när många medborgare tycks vara osäkra på detta – och förtjänar därför allt vårt stöd.
EnglishWith foie gras it is a much more cruel exercise and much more distasteful than eating horses because, at least in most cases, the horses have a better life than the unfortunate geese.
När det gäller foie gras är detta en mycket grymmare tradition och mycket osmakligare än att äta hästkött eftersom, åtminstone i de flesta fall, hästarna har ett bättre liv än de stackars gässen.