"drum" translation into Swedish

EN

"drum" in Swedish

EN drum
volume_up
{noun}

drum
volume_up
trumma {comm. gen.}
Mitt hjärta och trumma slår som en.
Inside the drum there is an adjustable array of permanent magnets.
Inuti trumman finns ett justerbart ställ med permanentmagneter.
Then Mr Vanhecke comes along here and bangs his drum.
Vanhecke kommer nu här och slår på den stora trumman.
drum

Context sentences for "drum" in Swedish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishValidMill - Validation of numerical models for grinding in rotary drum mills
ValidMill - Validering av numeriska modeller för malning i roterande trumkvarnar
EnglishI am glad to see patients banging the drum, because it is patient input that we need.
Jag gläder mig över att patienterna gör sig hörda, för det är deras åsikter vi behöver.
EnglishThis comment probably applies to us all, given the drum rolls we play all over the place.
Antagligen gäller det oss alla med tanke på den trumvirvel som vi slår här och där.
EnglishSo one way or another, we have to drum these grammes per kilometre into people.
De grammen per kilometer måste vi alltså på ett eller annat sätt slå in i huvudet på människorna.
EnglishHe was a philosopher; he was a drum player; he was a teacher par excellence.
Han var en filosof; en trumspelare; han var en excellent lärare.
EnglishMrs Rosa Díez González spoke of the Spanish Presidency's drum roll.
Rosa Díez González talade om det spanska ordförandeskapets trumvirvel.
EnglishI didn't read music, but I played synthesizers and drum machines.
Jag läste inte noter, men jag spelade på synthar och trummaskiner.
EnglishInside the drum there is an adjustable array of permanent magnets.
Inuti trumman finns ett justerbart ställ med permanentmagneter.
EnglishNor is it sufficient to beat the drum for causes such as a better balance between family and working life.
Inte heller räcker det att slå på trumman för frågor som bättre balans mellan familj och arbetsliv.
EnglishThat is the message we want to drum home in the Union.
Det är det budskap som vi vill slå på trumman för i unionen.
EnglishThen Mr Vanhecke comes along here and bangs his drum.
Vanhecke kommer nu här och slår på den stora trumman.
EnglishThe drum rotates fairly slowly, sunken into a tray, where a pulp with magnetic particles is pumped up from below.
Denna roterar förållandevis sakta, nedsänkt i ett tråg där en pulp med magnetiska partiklar pumpas upp.
EnglishThis debate is not sufficient to drum a clear message into the minds of those who risk their lives in the field.
Den här tvisten räcker inte för att ge ett tydligt budskap om att upphöra till dem som tar riskerna i fält.
EnglishEvery week a 25 litre drum was taken away and the chef was given GBP 5, part of the black economy.
Varje vecka forslades en 25-litersdunk bort och köksmästaren fick 5 pund sterling, med andra ord en del av den svarta ekonomin.
EnglishSolar panels in the land of the wildebeest, giraffe and bongo drum will lose you your AAA rating in no time at all.
Ska ni sätta upp solpaneler i bongotrummans land där gnuer och giraffer betar kommer ni att förlora er AAA-rating på nolltid.
EnglishWell, we're gonna have to drum it up on our own.
EnglishWe must keep on beating the drum.
Vi måste fortsätta slå på stora trumman.
EnglishTo drum up support for Treaty reforms it was announced, in Poland among other countries, that they were essential for enlargement.
För att samla stöd till fördragsreformer förklarade man bland annat i Polen att de var grundläggande för utvidgningen.
Englishto drum into