EN drunk
volume_up
{noun}

drunk (also: stiff, rummy)
volume_up
fyllo {n} [coll.]
I den här stan älskar dom ett fyllo.
Jag vann den av ett fyllo i poker.
Det där fyllot var min exmake.
drunk (also: drunkard)
volume_up
fyllerist {comm. gen.}

Synonyms (English) for "drunk":

drunk

Context sentences for "drunk" in Swedish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

English(FI) Mr President, one in three fatal road accidents in Europe is caused by drunk driving.
(FI) Herr talman! Var tredje trafikolycka med dödlig utgång i Europa beror på rattfylleri.
EnglishRoad safety experts believe that exhausted drivers account for more accidents than drunk drivers.
Vägsäkerhetsexperter tror att utmattade förare står för fler olyckor än berusade förare.
EnglishNo consumer will buy a bottle of Pétrus or Amarone in order to get drunk.
Där handlar det inte om huruvida drycken innehåller alkohol.
EnglishI hope that the message is not that if alcohol is drunk in small quantities, no amount will prove harmful.
Jag hoppas att budskapet inte är att alkohol i små mängder är oskadlig.
EnglishThe tattoo parlor with a guy outside who got drunk... and now can't remember why he chose " I love Ken ".
Tatueraren där kunden inte minns varför han valde " Jag älskar Ken ".
EnglishMaybe there's people that are drunk enough to vote for me in there.
De är kanske tillräckligt fulla för att rösta på mig.
EnglishBut when I get back there... they were drunk and out of control.
Men när jag kom dit var alla fulla och hämningslösa.
EnglishI'll make sure he doesn't get drunk and cause trouble again
Jag ser till att han inte ställer till det för sig igen.
EnglishMr President, those still here listening to our debate are punch-drunk from the dozens of speeches we have heard.
Herr ordförande! De som fortfarande lyssnar är alldeles möra av de många tiotals olika föredragen.
EnglishAs a result, drunk drivers can be clearly prevented from simply undertaking new driver training abroad.
Ett resultat av detta är att rattfyllerister helt klart kan hindras från att bara gå en ny körkortsutbildning utomlands.
EnglishMy grandmother used to say: 'Eat until half full, drink until half drunk, and you will live many years.'
Min mormor brukade säga så här: ”Ät tills du är halvmätt och drick tills du är halvfull, så kommer du att leva i många år.”.
EnglishSome of it ends up in the bottle and is drunk.
En del av det slutar i flaskan och dricks upp.
EnglishDivide that by two and you're both legally drunk.
Delat med två, så är ni fulla båda två.
EnglishUse can be made of legislation, for example in relation to alcohol and driving, for we know that no one should ever drive when drunk.
Jag vet också att det österrikiska ordförandeskapet kommer att arbeta hårt för att nå fram till nya lösningar.
EnglishThat drunk happens to be my ex-husband,
EnglishThis is welcomed, but unfortunately the most common type of disruptive passenger – the drunk passenger – is not dealt with here.
Detta är välkommet, men den vanligaste typen av störande passagerare – den berusade passageraren – tas olyckligtvis inte upp här.
EnglishYou're not gonna bowl drunk again.
EnglishThe value of property was harmonised when investors were collectively drunk on the stock exchange and on heat around real estate.
Fastighetspriserna harmoniserades när alla placerarna hade drabbats av kollektiv berusning på börsen och var lystna på fastigheter.
EnglishThey seem pretty drunk.
EnglishRoad deaths caused by drunk drivers, loss of jobs and ultimately family break-ups are but a few examples of the ravages of alcohol abuse.
Jag vill bara nämna några exempel: Trafikoffer på grund av rattonykterhet, förlust av arbete och till sist också splittring av familjer.