"duplicitous" translation into Swedish

EN

"duplicitous" in Swedish

EN duplicitous
volume_up
{adjective}

duplicitous (also: deceptive, delusive, false, fraudulent)
It is concerned with increased integration which, as part of a duplicitous package, involves increased repression and control.
Det handlar om en förstärkt integration som t.o.m. i en bedräglig förpackning innehåller förstärkt repression och kontroll.

Synonyms (English) for "duplicitous":

duplicitous

Context sentences for "duplicitous" in Swedish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishI would like to see him advocate unequivocally Ireland's participation in Partnership for Peace and not play this duplicitous game.
Jag skulle vilja se honom entydigt tala för Irlands deltagande i Partnerskapet för fred och inte spela detta falska spel.
EnglishIt is duplicitous to maintain that a decision on reinstating them may be taken internally by one of the European institutions.
Att framhålla att ett beslut om att återinföra dem kan tas internt av en av de europeiska institutionerna är att spela dubbelt.
EnglishThe size and breadth of the problems raised by enlargement are incompatible with the duplicitous language that has been used about it within the European Union.
Vikten av och bredden av de problem som utvidgningen leder till är inte kopplade till det dubbelbottnade språk som används för detta i Europeiska unionen.