"dusty" translation into Swedish

EN

"dusty" in Swedish

EN dusty
volume_up
{adjective}

1. general

dusty (also: ambiguous, blurry, clouded, cloudy)
volume_up
oklar {adj.}
dusty
volume_up
dammig {adj.}
Or will this be yet another UN resolution for filing in some dusty cabinet.
Eller kommer det här att bli ännu en FN-resolution som skall arkiveras i något dammigt skåp?
A lot of her research goes on in caves, which can get pretty dusty.
Mycket av hennes forskning sker i grottor, vilket kan bli rätt dammigt.
What I say is not entirely true, of course, because actually a lot has happened, only not in the dusty chambers of the Council.
Det jag säger är naturligtvis inte helt sant, det har nämligen hänt en hel del, men inte i rådets dammiga salar.
dusty
dusty

2. "color"

dusty
volume_up
matt {adj.} (färg)

Synonyms (English) for "dusty":

dusty

Context sentences for "dusty" in Swedish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishThis is my wife Dusty, with a mushroom called Fomitopsis officinalis -- Agarikon.
Detta är min hustru Dusty med en svamp som kallas Fomitopsis officinalis -- Agaricon.
EnglishDusty and I, we like to say, on Sunday, this is where we go to church.
Dusty och jag brukar säga att om söndagarna är det hit vi går till kyrkan.
EnglishOr will this be yet another UN resolution for filing in some dusty cabinet.
Eller kommer det här att bli ännu en FN-resolution som skall arkiveras i något dammigt skåp?
EnglishA lot of her research goes on in caves, which can get pretty dusty.
Mycket av hennes forskning sker i grottor, vilket kan bli rätt dammigt.
EnglishWe look around the proverbial dusty Mexican square and there, in the sun, by the little station, sits the Council.
Vi ser oss omkring på det dammiga torget i Mexiko, enligt talesättet. Där i solen, vid den lilla stationen, sitter rådet.
EnglishWhat I say is not entirely true, of course, because actually a lot has happened, only not in the dusty chambers of the Council.
Det jag säger är naturligtvis inte helt sant, det har nämligen hänt en hel del, men inte i rådets dammiga salar.
EnglishSuccess has been achieved in the main aim of broadening the EU debate and bringing the negotiations out from behind the closed doors of dusty meeting rooms.
Man har lyckats i sitt huvudsyfte, nämligen att bredda EU-debatten och få ut förhandlingarna ur stängda, dammiga sammanträdesrum.
EnglishI no longer have faith in resolutions which are treated like waste paper, often lying in some dusty corner of the archives of the Parliamentary committees.
Jag tror inte längre på resolutioner som inte blir mer än pappershögar som ofta samlas i dammiga hörn i parlamentsutskottens arkiv.
EnglishYou know, dusty.
EnglishI heard the argument from those wine producers that 'traditional rosé' was a bit dusty and they consider rosé wine to be a modern way of producing wine.
Jag har hört vissa vinproducenter argumentera att ”traditionellt rosévin” låter lite dammtorrt och att de anser att rosévin är ett modernt sätt att framställa vin.
EnglishWhere in this report is the health of consumers taken into account, given that it seems to prefer to put eggs in dirty and dusty nests, as long as the hens are happy?
Var i detta betänkande finns ett intresse för konsumenternas hälsa, när man föredrar att äggen läggs i smutsiga och dammiga reden, under förutsättning att hönsen är lyckliga?