"earth" translation into Swedish

EN

"earth" in Swedish

SV

EN earth
volume_up
{noun}

1. general

earth (also: scene, universe, world)
volume_up
värld {comm. gen.}
What on earth are political parties for if they are not for campaigning?
Vad i all världen är politiska partier till för om inte för att bedriva kampanjer?
But no fishmonger on Earth can sell you a certified organic wild-caught fish.
Men ingen fiskhandlare i världen kan sälja en kravmärkt fisk från det vilda.
What on earth is Sweden supposed to achieve that France cannot?
Vad i hela världen skall Sverige förmodas uppnå som Frankrike inte kan?
earth (also: dirt, dust, ground, land)
volume_up
jord {comm. gen.}
No one on this earth – no terrorist, no one – should be without rights.
Ingen på denna jord – ingen terrorist, ingen – bör vara rättslös.
If there were only 100 people living on this earth, 15 would be illiterate.
Om det bara var 100 människor som levde på denna jord skulle 15 vara analfabeter.
Heads of State or Government, you hold in your hands responsibility for tomorrow's Earth.
Ni har ansvaret för morgondagens jord i era händer.
earth (also: chip, ground, land, soil)
volume_up
mark {comm. gen.}
Mr President, I think we should come back down to earth.
Jag tycker att vi borde återvända till verklighetens fasta mark.
Låt oss återvända till verklighetens fasta mark!
As we know, sulphur falls to the earth, acidifies the soil and does harm to nature.
Som vi vet faller svavel till marken, försurar jordmånen och skadar naturen.
earth (also: mold, soil, loam, mould)
volume_up
mylla {comm. gen.}
earth
volume_up
jordyta {comm. gen.}
(Laughter) Another rock came into the Earth's atmosphere and this one blew up above the ground, several miles up above the surface of the Earth.
(Skratt) En annan sten kom alltså in i Jordens atmosfär och den här exploderade över marken, flera km över jordytan.
As good and necessary a thing as that may be 10 km above the earth, it is harmful at ground level.
Och lika bra och nödvändigt ett sådant är vid 10 km höjd, lika skadligt är det vid jordytan.
Firstly, because these chemicals cause ozone pollution to the earth's surface, with all the unpleasant consequences for people with bronchial problems.
För det första därför att dessa ämnen förorsakar ozonförorening vid jordytan vilket får obehagliga följder för människor med luftvägsproblem.

2. British English

earth (also: den)
earth
volume_up
jordad kontakt {comm. gen.}

Context sentences for "earth" in Swedish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishIn my opinion, such a far-reaching scorched earth policy is really unnecessary.
Jag anser att en sådan långtgående brända jordens taktik egentligen inte behövs.
EnglishI first proposed, in the early 1990s, that mycelium is Earth's natural Internet.
Jag föreslog i början av 1990-talet, att mycel är jordens naturliga Internet.
EnglishSong: Before God destroyed the people on the Earth, he warned Noah to build an Ark.
Sång: Innan Gud utrotade jordens befolkning, varnade han Noak att bygga en ark.
EnglishIn addition, they are the earth's largest reservoirs.
De lagrar enorma mängder koldioxid och är dessutom jordens största reservoarer.
EnglishTo turn the argument around, men constitute almost half the earth’s population.
Nästan hälften av jordens befolkning är män, för att vända på resonemanget.
EnglishBut no fishmonger on Earth can sell you a certified organic wild-caught fish.
Men ingen fiskhandlare i världen kan sälja en kravmärkt fisk från det vilda.
EnglishAs we know, sulphur falls to the earth, acidifies the soil and does harm to nature.
Som vi vet faller svavel till marken, försurar jordmånen och skadar naturen.
EnglishThe ocean drives climate and weather, stabilizes temperature, shapes Earth's chemistry.
Oceanerna bildar klimat och väder, stabiliserar temperatur, skapar jordens kemi.
EnglishThe purpose of Geology today is to increase public interest around the earth sciences.
Syftet med Geologins dag är att öka allmänhetens intresset kring geovetenskap.
EnglishThe Google Earth Plug-in currently supports the following operating systems:
Pluginprogrammet Google Earth finns för närvarande för följande webbläsare:
EnglishThe Google Earth Plug-in is currently available for the following web browsers:
Vi vill gärna höra din åsikt - Svara på fem korta frågor om hjälpcentret
EnglishGuaranteeing it over the long term will mean protecting the earth's climate.
Att garantera detta på lång sikt kommer att betyda att vi måste skydda jordens klimat.
EnglishHe is the King of the whole Earth and he shall reign and rule forever more.
Han är hela världens konung och kommer att regera och härska i all evighet.
EnglishWhat on earth are political parties for if they are not for campaigning?
Vad i all världen är politiska partier till för om inte för att bedriva kampanjer?
EnglishWe need suggestions from the Commission regarding raw materials and rare earth elements.
Vi behöver förslag från kommissionen om råmaterial och sällsynta jordartsmetaller.
EnglishShe said to me, 'But why on earth should the future survival of mankind interest me?
Och hon sade till mig: "Men varför skulle jag bry mig om människans framtida existens?
EnglishInstead, we human beings have been set the – even biblical – task of subduing the earth.
I stället har vi människor fått den rentav bibliska uppgiften att tämja vår planet.
English   Mr President, the earth moved, tragedy struck and our world changed.
   – Herr talman! Marken skälvde, en tragedi drabbade oss och världen förändrades.
EnglishSeas and oceans cover 71% of the Earth's surface and contain 90% of the biosphere.
Haven och oceanerna täcker 71 procent av jordytan och innehåller 90 procent av biosfären.
EnglishEarth's diameter is about 400 kilometers larger, but essentially the same size.
Jordens diameter är cirka 400km större, men väsentligen samma storlek.