EN

editorial {adjective}

volume_up
All these amendments are concerned with very desirable editorial improvements.
Alla dessa ändringsförslag har med förbättringar av redaktionell natur att göra, det är mycket önskvärt.
Subject to editorial review, we can accept Amendments Nos 160, 164 and 166.
Under förutsättning att en redaktionell översyn genomförs, kan vi godta ändringsförslagen 160, 164 och 166.
The oral amendment is purely editorial in nature.
Det muntliga ändringsförslaget är av rent redaktionell karaktär.

Context sentences for "editorial" in Swedish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content.

EnglishThe Commission can also approve Amendment No 26 with certain editorial changes.
Kommissionen kan också godta ändringsförslag 26 med vissa redaktionella ändringar.
EnglishThe Commission can accept Amendments 2 and 35, subject to editorial amendments.
Kommissionen kan godta följande ändringsförslag, med vissa omformuleringar: 2 och 35.
EnglishThe Commission can accept Amendments 1, 7 and 26, subject to editorial amendments.
Kommissionen kan godta följande ändringsförslag, med vissa omformuleringar: 1, 7 och 26.
EnglishA significant number are editorial and do not change the overall meaning.
Ett betydande antal är redaktionella och påverkar inte den övergripande betydelsen.
EnglishThis also includes editorial work on several central websites, such as:
Det innefattar också redaktionellt arbete med flera centrala webbplatser, som: 
EnglishIt was something I read in an editorial by a woman who was talking about the war in Iraq.
Jag läste något i en ledarartikel av en kvinna som skrev om kriget i Irak.
EnglishThe other amendments are either wholly or partly acceptable subject to editorial amendment.
Övriga ändringsförslag är antingen helt eller delvis godtagbara, efter omredigering.
EnglishThe other amendments are either wholly or partly acceptable, subject to editorial amendments.
Övriga ändringsförslag är antingen helt eller delvis godtagbara, efter omredigering.
EnglishAll these amendments are concerned with very desirable editorial improvements.
Alla dessa ändringsförslag har med förbättringar av redaktionell natur att göra, det är mycket önskvärt.
EnglishIt is not an editorial miracle, as many want and wanted what the Convention produced to be.
Den är inget publicistiskt mirakel, som många ville och vill att konventets produkt skulle vara.
EnglishThe network service providers are suppliers of technical services and do not have editorial responsibility.
Internetleverantörerna är tekniska tjänsteproducenter, inte utgivningsansvariga.
EnglishAt that time of the day, editorial staff have gone home and we are, in a way, generating old news.
När pressmeddelandena kommer är redaktionerna redan stängda och nyheterna hinner bli gamla.
EnglishSubject to editorial review, we can accept Amendments Nos 160, 164 and 166.
Under förutsättning att en redaktionell översyn genomförs, kan vi godta ändringsförslagen 160, 164 och 166.
EnglishIt should not prove difficult to make the necessary editorial changes.
Den redaktionella ändringen torde lätt kunna genomföras.
EnglishThe other amendments are either wholly or partly acceptable subject to editorial amendment.
De andra ändringsförslagen är antingen helt eller delvis godtagbara, efter redigeringsmässiga ändringar.
EnglishAs if this were not enough, editorial offices have been ransacked and documents censored.
Och som om detta inte var nog har redaktionslokalerna blivit genomsökta och dokument har belagts med censur.
EnglishThis is more serious than maybe editorial cartooning.
Stilen är lite annorlunda, allvarligare än politiska skämtteckningar.
EnglishAs the test is quite broad there is also no possibility of infringing on editorial freedom.
Prövningskriteriet är ju ganska brett, och det finns därmed ingen risk för att den redaktionella friheten kränks.
EnglishThis looks to me like political editorial control over things on the Internet - the new medium.
Detta förefaller mig vara politisk redaktionell kontroll över vad som publiceras på Internet - det nya mediet.
EnglishThe oral amendment is purely editorial in nature.
Det muntliga ändringsförslaget är av rent redaktionell karaktär.

Synonyms (English) for "editorial":

editorial